Tellaliye Sözleşmesi Nedir?

Tellaliye Sözleşmesi Nedir?

Gayrimenkul sektörü içerisinde sık olarak duyduğumuz tellaliye sözleşmesi nedir? Mal sahibi ve diğer taraf arasında aracılık yaparken gayrimenkul danışmanlarının imzalamış olduğu sözleşmeye tellaliye sözleşmesi denir.

Arapça bir kelime olan tellaliye eskimiş anlamına gelir, bir bakıma aracılık sözleşmesi olarak nitelendirilen tellaliye sözleşmesi aracılık yapan, taraflar ve kuruluşlar olmak üzere 3 kişi tarafından imzalanır.

Tellaliye sözleşmesine taşınmaz simsarlığı sözleşmesi, tellallık sözleşmesi ya da aracılık sözleşmesi gibi isimler de verilir.

Tellaliye Sözleşmesi İçeriği

Sözleşme, konusu şartları ve taraflar olmak üzere üç ana başlık halinde hazırlanır. İçeriğinde bulunması gereken unsurlar şunlardır;

  • Tarafların kimlik bilgileri.
  • Tarafların ıslak imzaları.
  • Hazırlanan sözleşmenin konusu.
  • Yapılacak olan aracılık hizmetinin süresi.
  • Olası süre uzatımı, belirlenen sınırlar ve çalışma şartları.
  • Alınan hizmetin bedeli, ödeme şartı ve zamanı.
  • Hizmetin gerçekleştirilmesinde gerekli olan masraflar.
  • Yapılan masrafların ne zaman, ne kadar ve kim tarafından ödeneceği konusu.
  • Aracılık hizmeti verilmiş olmasına rağmen iş sahibinin sözleşme yapmaktan vaz geçmesi durumunda hizmet bedelinin ödenip ödenmeyeceği durumu tellaliye sözleşmesinde bulunması gereken faktörlerdir.

Tellaliye Sözleşmesi Şartları

Tellaliye sözleşmesi nedir? dendiğinde sözleşmenin yapılabilmesi için kendi arasında tarafların bir anlaşmaya varması gerekir. Daha sonra aracılık hizmeti verecek olan ile birlikte sözleşme hazırlanır ve doldurulur.

Sözleşmedeki son adım gerekli olan belgelerin hazırlanması ve yetkili makamlara yapılacak ödemelerdir. Tellaliye sözleşmesinin noter karşısında ya da emlak komisyoncuları odasında düzenlenmesi gerekir. Yasalara göre her çeşit gayrimenkul ve menkul satışında tellaliye harcı zorunludur.

Tellaliye Sözleşmesi Harç Ödemesi

Kanuna göre harcın ödenmesi konusunda satıcı olan gerçek ya da tüzel kişiler sorumludur. Harç belediyeler tarafından yetkilendirilen kişilerce makbuz karşılığında tahsil edilir.

Gerek tüzel kişiler gerekse gerçek kişiler herhangi bir satış yapacakları durumda belediye ya da bölgesindeki belediye temsilciliklerine haber vermek zorundadır. Haber verilmeden satış işleminin gerçekleşmesi durumumda tellal harcı %50 oranında arttırılarak tahsil edilir.

Tellaliye sözleşmesi nedir? Sözleşme ile ilgili yasal hükümler nelerdir herkesin bilmesi gereken konular içerisinde yer almaktadır.

Tellaliye Sözleşmesi Harç Matrahı

Harç oranı ve harç ödemesi ile ilgili tüm yasal yükümlülükler belediye gelirleri kanununda yer almaktadır. İlgili kanun 68 maddesi tellallık harcını satıcının ödemekle yükümlü olduğunu açıkça belirtir.

Madde 69 tellallık harcının matrahının, harç konusuna giren satışın gayrisafi tutarı olduğunu ifade eder. Hangi şartta olursa olsun harç tutarından hiçbir şekilde indirim yapılmaz.

Tellallık Harcı Nispetinin Belirlenmesi

Madde 70 tellallık harcını nispetini belirler, buna göre nispet %2'dir. Aynı zamanda 100 lirayı aşan satış işlemlerinde aşan her kısım için nispet yüzde 1 olarak belirlenir.

Kanunun 71. maddesi tellallık harcının tahsilatını ortaya koyar. Kanunda açıkça belirtilen ifadeye göre tellallık harcının tahsilatını belediyeler tarafından görevlendirilen yetkililer makbuz karşılığında tahsilat işlemini gerçekleştirir.