Taşınmazlarda İntifa Hakkı Nedir?

Taşınmazlarda İntifa Hakkı Nedir?

En temel ihtiyaçlarımızdan olan barınmayı karşılayabilmek için birincil olarak sahip olmamız gereken temelde bir evdir. Eve olan ihtiyacımız duruma ve tercihe göre bir başkasına ait olan bir evde kiracı olarak yahut belirli bir meblağ karşılığında satın alarak karşılanabilmektedir.

Kiracı Olmak

Yaşadığınız evin mülkiyetinin resmi olarak bir başkasına ait olması dolayısıyla bu mülkiyet hakkını elinde bulunduran kişi ile yapılan bir sözleşme aracılığı ile belirlenen bir meblağ karşılığı ödemek suretiyle kiracı statüsü kazanırsınız. Dolayısıyla da mülkiyeti başkasına ait olan bir gayrimenkulde kullanım hakkınız olması için mülkiyet sahibine birlikte belirlen özel şartlarda kira ödersiniz.

Ev Sahibi ve Kiracı

Günlük dilde ev sahibi olarak adlandırdığımız kişiler söz konusu evin tapusunda ismi geçen dolayısıyla da hukuki statü olarak mülkiyet sahibi olan kişilerdir.

Mülkiyet sahibi olmak demek kabaca taşınmazın tapusunun üzerine olduğu kişi demekse de özellikle taşınmazı bir başkasına kiralama durumu söz konusu olduğunda mal üzerinde belirli hakların saklı kalması ve bu hakları kullanma özgürlüğü sunar. Taşınmazın tamamen bir başkasına malın ederi ödenerek satılması işlemi dışında mülkiyet hakkı başkasına devredilemez.

Mülkiyet hakkının devredilmesi yalnızca kısmen olabilir. Bu da daha önce de bahsedildiği gibi taşınmazın karşılıklı olarak belirlenen bir süre boyunca, kanunca belirlenmiş mülkiyet hakkının temelleri mülkiyet sahibinde kalacak şekilde başkasının kullanımı için izin verilmesi şeklinde olur.

Mülkiyet hakkının yalnızca kullanım ve faydalanma açısından bir başkasına kanunca belirlenen şartlarda devredilmesi sonucunda kullanma hakkının devredildiği kişi kiracı statüsü kazanır.

Ev Sahibi ve Kiracı Arasındaki Hukuksal İlişki

Taşınmazla ilgili olarak mülkiyet hakkını elinde bulunduran ev sahibi kullanım hakkını kiracıya devrederken aralarında hukuksal olarak bir borç ilişkisi oluşur. Bu borç ilişkisi iki tarafın da haklarının korunabilmesi açısından kira sözleşmesi ile resmiyete dökülür ve taraflarca imza edilir.

İmzalanan bu sözleşmede hukuken mutlaka bulunması gereken bilgiler yer aldığı gibi, ek olarak tarafların kendilerinin belirlediği hususlar da yer alabilir.

Mülkiyet Hakkının Kısmi Devrinde İntifa

Yukarıda da bahsedildiği üzere taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkının kısmen ve belirli şartlarla bir başkasına devredilmesi taşınmazlarda intifa hakkı nedir sorusunun cevabını kolaylıkla verir.

Tapusu bir başkasına ait olan bir evde ikamet edebilmeniz için hukuksal ve finansal şartları yerine getirerek kiracı olabilirsiniz. Bu statüyü kazanmanız da intifa hakkı ile mümkündür.

Kullanım Hakkı

Ev sahibi olmak günümüz şartları içerisinde zor görünen ve planlaması oldukça zahmetli olan bir uğraştır. Ancak bir mülkün sahibi olma rahatlığına ulaşmak bir lüks değil ihtiyaçtır.

Aile bütçesinin doğru planlanması ve giderlerin hesaplanması ile ortaya çıkan tabloyu analiz ederek gerekli hedefi oluşturmak mümkündür. Hedef planıyla taşınmazlarda intifa hakkı kullanmak ile yetinmeyin.

Peşinatsız ve taksit seçenekleri ile birlikte doğru hedef planını yapmak oldukça kolaydır. Bir başkasının sahip olduğu mülk içerisinde kullanım hakkı ile yetinmeden satın alabilirsiniz.

İntifa Hakkı ile Alım Satım İlişkisi

Taşınamaz mülkler içerisinde sahibi olan kişi ya da kilere bağlı olmak üzere farklı intifa hakkı süreçleri gelişmektedir. Özellikle taşınmaz bir mülk üzerinde birden fazla kişinin hak sahibi olması farklı süreçleri de beraberinde getirmektedir. Bu anlamda intifa hakkına sahip olmak için de farklı prosedürler uygulanması gerekir.

İntifa hakkını elinde bulunduran bireye, kullanım hakkı sağlasa da, diğer kapsamlarda kısıtlı alanlar sağlamaktadır. Bu anlamda kısıtlı haklara sahip olmanın, ev sahibinin sınırsız imkan ve yetkinliklere sahip olmasına bağlıdır. Tüm bu sebepler doğrultusunda kiracı olmak yani intifa hakkını elinde bulundurmak, kullanım bazında hak tanırken alım satım anlamında büyük kısıtlamaları beraberinde getirir. Ev sahibinin bu denli yetkinliklere sahip olması, kullanım hakkınızın sınırlarını daraltmaktadır.

Bu noktada kendi evinizin sahibi olmak için doğru hedefi doğru planlama ile edinebilirsiniz. İktisatevim.com.tr ile bütçenizdeki gelir ve giderleri hesaplayıp ortaya çıkan planlama ile hedefi yaşam standartlarınızı düşürmeden elde edin. Peşinat ödemeden, kredi çekmeden ve sadece size özel ve size uygun taksit seçenekleri ile hedeflerinizi gerçekleştirin.

Bu hedefleri taksitli ödeme yoluyla edinmenizin yanı sıra, sizi zorlayan ödemelerde taksit dondurma imkanınızdan faydalanarak ödemeyi ötelemeniz de mümkün. Doğru seçenekler ile evinizi kullanmakla yetinmeyin, ona sahip olun.