Tapu Devri Nasıl Yapılır?

Tapu Devri Nasıl Yapılır?

Konut arazi işyeri gibi taşınmazların kullanım hakkının başka birine geçmesi işlemine tapu devri denir. Satış bedelinin belirlenmesi ve bedel karşılığında tapunun el değiştirmesine ise devir işlemi ile gerçekleşir. Tapu işleri devlet kurumu olan tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilir. Tapu devir işlemlerinde kısa sürede sonuç alabilmek için öncelikle randevu alınması, gerekli evrakların düzenlenmesi ve tapu harcının yatırılmış olması gerekir. Tüm ülke genelinde devir işlemleri il ve ilçe tapu müdürlüklerinde randevu sistemi ile gerçekleştirilir Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne ait olan e-randevu 181 numaralı telefon hattından randevu oluşturulur.

Tapu Devir İşlemlerinde Gerekli Belgeler

Tapu devir işlemi için olması gereken belgeler şunlardır;

  • Tapunun aslı ya da fotokopisi
  • 1 adet vesikalık fotoğraf
  • Vergi borcu yoktur yazısı
  • Tapu sahibi ve alacak olanın ya da yetkili temsilcisinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi
  • Cebri icra yolu ile satıldıysa İcra Müdürlüğünün satış müzekkeresi
  • Ortaklığın giderilmesi davası yolu ile satıldı ise mahkeme müzekkeresi
  • Gayrimenkullerde bina vasıflı taşınmazlar olması halinde zorunlu deprem sigortası
  • Bağlı olan belediyeden alınan emlak vergisi değerini belirten belgedir.

Tapu Harcı Nedir? Nasıl Belirlenir?

Tapu devri nasıl yapılır konusunda herkesin yeterli bilgiye sahip olması beklenemez. Tapu masrafı yani tapu harcı satışı gerçekleştirilen her gayrimenkul için tapuda beyan edilen satış bedelinin yüzde doğurdu olarak hesaplanır ve ödemesi zorunlu olan bir harçtır. Tapuya satıcı veya alıcının beyan ettiği gayrimenkul alış satış tutarı üzerinden tapu harcı yapılır. Alıcı ve satıcı %2 oranında eşit olarak tapu harcını birlikte öder ancak bazı durumlarda yapılan anlaşmaya bağlı olarak yalnız bir taraf yüzde do şeklinde gerçekleştirebilir. Tapu devri işlemlerinde tapu harcı üzerinde usulsüzlük yapılması durumunda hem alıcı hem de satıcı para cezası ile karşılaşır. Randevu alınmadan işlemlerin gerçekleştirilemediği tapu müdürlüklerinde başvuru onayı oradayım SMS yolu ile mesaj olarak gönderilir. İşlem onayının gerçekleşmesinin ardından tapu harcı ve döner sermaye ödemesinin yapılması ve mesajı belirtilen gün ve saatte en az 15 dakika öncesi tapu dairesinde hazır bulunulması gerekir.

Tapu Devir İşlemleri Nerede Gerçekleşir?

Gerekli olan evrakların eksiksiz şekilde tamamlanmış, tapu döner sermaye bedeli ve tapu harcı ödenmiş olan tapu devretme işlemlerinde Akit odasında tapu kayıtları imzalanır. Ardından tapu müdürü tarafından imzalanan tapu devir işlemleri tamamlanmış ve tapu devir işlemleri gerçekleşmiş olur. Tapu harcı bedeli hesaplanırken gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az olmamasına, devir alanın devredecek kişiye gerçek değerinden az olmamasına ve gerçek bedel üzerinden beyan edilmesine dikkat edilir. Devir işleminin gerçekleştirileceği vergi dairesine ya da Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bankalar ya da tapu müdürlüklerine ait e-tahsilat uygulamalarından gerçekleştirilir. İşlemlerin hızlı ve sorunsuz şekilde tamamlanması için İktisatevim kadroları tüm desteği sağlar.