TAKS KAKS Nedir? Emsal Ne Demek?

TAKS KAKS Nedir? Emsal Ne Demek?

Gayrimenkule yapılan yatırımın ilerleyen süreçte kar edilmesi ya da getirirsiniz isteyenler kesinlikle taks, kaks emsal gibi bazı terimleri bilmesinde fayda var. Pekâlâ, TAKS KAKS nedir? Emsal ne demek? Taban alanı katsayısı TAKS’dır ve binanın taban alanının arazide ne kadar olması gerektiğini ortaya koyar.

Kat Alanı Kat Sayısı

KAKS kat alanı kat sayısı demektir ve emsal ile aynı anlamı taşır,  kat alanının toplamının arazi alanına göre en fazla ne kadar olabileceğini gösterir.  Emsal ise KASK ile aynı anlama gelir,  Örnek vermek gerekirse bir ilçede 2.07 emsal varsa 1000 metrekarelik bir arazi üzerine en fazla 2070 metrekarelik net inşaat alanı yapılabilir.

Taban Alanı Katsayısı

Satın alınacak olan bir gayrimenkulün imar planına uygun şekilde yapılmış tapusunda hiçbir şekilde sorun olmaması için kontrol edilmesi gereken noktalardan birisi taks ve kaks değerleridir. Tapu parsel sorgulama işlemlerinde kontrol edilmesi gereken bu değerler özellikle yatırım amacı ile gayrimenkul alımlarından önce bilinmesi gerekir.

TAKS Değeri Hesaplama

TAKS KAKS nedir? sorusunun cevabını şu şekilde vermek mümkün. TAKS değeri yani inşaatın en yüksek taban alanı imar planında yazan taks değeri ile arazi metrekaresinin çarpımı sonucu bulunur. Buna da örnek vermek gerekirse imar planın üzerinde 0,2 taksit ibaresi varsa yapılması planlanan binanın tabanı arazi alanı çarpı 0,2 değerini geçemez. Yani 1500 metrekarelik bir arazi için taban alanı 300 metrekaredir.

KAKS Değeri Hesaplama

Araziüzerine inşa edilecek en geniş bina taban alanı hesabı için taks ve arazi alanı değeri birbiri ile çarpılarak bulunur.  Hesaplamasında ise yapılan işlem sonrası dairelerin toplam alanı bulunur, bunun için arazi alanı ile imar planı üzerinde bulunan kask değerinin çarpmak gerek çıkan sonuç araziyeyapılacak en fazla net metrekare inşaat alanını ortaya koyar. Takdir hesaplaması için bir örnek ile anlatmak gerekirse 1500 metrekare bir arazi üzerine inşa edilmesi planlanan binanın kentsel dönüşüm sonrasında yıkılması halinde araziye en fazla kaç metrekare İnşaat yapılabileceği yapılacak şu işleminin ortaya konabilir. Emsal değeri yani kaks değeri 2.07 ile çarpılır çıkan 3105 metrekarelik sonuç net inşaat alanının hesabını ortaya koyar. Emsal hesabına girmeyen ortak alanlar çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan rakam arazi üzerine yapılabilecek net inşaat alanıdır.

İktisatEvim Finans Uzmanları Yardıma Hazır

Yatırım yapmak için bir ev satın alan herkes öncelikle arazi payı ve üzerine yapacağı binanın net inşaat alanının ne kadar olacağını bilmesi gerekir; çünkü bu yatırımın getirisini doğrudan etkiler. Gayrimenkul alımında bu tür konularla ilgili detaylı bilgi almak ve olası risklere karşı yatırımları korumak için İktisatEvim finans uzmanlarından yardım talebinde bulunabilirsiniz. Alanında profesyonel olan İktisatevim kadroları kontrol edilmesi gereken tüm konuların kontrolünü sağlayarak detaylı bilgi verir.