Şerh Nedir? Şerhli Ev Satılır Mı?

Şerh Nedir? Şerhli Ev Satılır Mı?

Gerek gayrimenkul sektöründe gerekse tapu müdürlüklerinde oldukça sık olarak karşımıza çıkan şerh nedir şerhli ev satılır mı konusu önemlidir. Şerh kelimesi açmak ya da ayırmak anlamını taşıyan bir kelimedir.

Tapu kütüğü sayfasında yer alan 4 ana sütundan biri olan şerh sütununa uyarıcı not niteliğinde ibare yazılmasına tapuya şerh koyma adı verilir

Uyarıcı Bir Not Niteliği Taşır

Şerh konmasının nedeni alacak hakkının korunmasıdır, tapu sahibinin mülkiyet hakkını kısıtlar ancak satışa engel teşkil etmez. Ama satışa engel teşkil eden şerh türleri de bulunur, bu türlerde tapu devrinin gerçekleşmesi halinde dahi alacaklının hakkı kaybolmaz.

Devir alan kişi şerh gerekçesinden sorumlu tutulur ve mülkiyet hakkı kısıtlanır. Tapu sicili kütüğü üç ana bölümden oluşur, bu bölümlerden ilk sırayı şerh alır, sıralama şu şekildedir;

 • Şerhler sütunu; uyarı niteliği taşır aynı zamanda mülkiyet hakkının kısıtlanması anlamına gelir.
 • Mülkiyet sütunu
 • İrtifak sütunu
 • Taşınmaz yükü sütunu.

Şerh Süresi 5 Yıl İle Sınırlıdır

Şerh nedir şerhli ev satılır mı sorusunun cevabı nedir evin satılabileceği yönündedir ancak alacaklının hakkı satış işleminin ardından kesinlikle kaybolmaz. Satın alan kişi şerh sorumluluğunu da kabul etmiş anlamına gelir.

Şerh süresi 5 yıl ile sınırlıdır, 5 yılın sonunda hüküm geçersiz kabul edilir. Şerh hakları içerisinde kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, satış vaatleri ya da Şufa sözleşmeleri gibi durumlar da bulunur.

Tapuya şerh koyma işlemleri Tapu Müdürlüğüne mülk sahibinin müracaat etmesi ile gerçekleştirilir.

Tapuda Şerh Türleri

Şerh talebinin yazılı olduğu dilekçe başvuruda yetkiliye verilir ve işlemi ücreti nakit olarak ödenir böylelikle işlem tamamlanmış olur. Şerh nedir şerhli ev satılır mı sorusu ile birlikte şerh türleri de değerlendirilir.

Şerh türleri;

 • Satış vaadi şerhi
 • Birleştirme şerhi
 • Ayırma şerhi
 • İntifa hakkı
 • Şufa hakkı
 • İştira hakkı
 • Vefa hakkı
 • Geçit hakkı
 • Sükna hakkı
 • İpotek şerhi
 • Haciz şerhi
 • Satış şerh hakkı
 • İhtiyati Tedbir
 • İhtiyati haciz
 • Davalıdır şerhi
 • Aile konutu şerhi gibi farklı çeşit ve türlere ayrılır.

Satış Engeli Bulunan Şerh Türleri

Şerh türüne göre tapu sahibinin borçlu olduğu tüzel kişiler ya da şahıslar tarafından tapuya şerh konulabilir. Aynı zamanda evlilik sonrası edinilen mülkler ile ilgili eşlerde şerh koyma yetkisine sahiptir.

Mal kaçırılması davası ile birlikte kesinleşmiş olmamasına rağmen borca karşı davacı ihtiyati tedbir şerhi koydurabilir. İçerisinde kiracı bulunan bir gayrimenkulde mülk sahibi kiracı hakkını korumak için uygulama yapabilir.

Aynı zamanda kat karşılığı sözleşme yapılan arazi üzerine sözleşme süresinin kapsayacak şekilde müteahhit tarafından şerh işlemi gerçekleştirilebilir.

Aile konutu şerhi olması halinde gayrimenkul satışı söz konusu değildir aynı şekilde ihtiyati tedbir ya da ihtiyati haciz şerhlerinde de tapuda satış engeli bulunur. Bu tür durumda satın alan 3. kişi tüm kısıtlamaları ve sorumluluğu üstlenmiş kabul edilir.