Senet Nasıl Düzenlenir? Senet Örneği

Senet Nasıl Düzenlenir? Senet Örneği

Ödemekle yükümlü olunan bir borcun güvence altında tutulabilmesini mümkün hale getiren imzalı resmi belgeye senet adı verilir.

Senet borçlunun imzalayarak verdiği belgedir, senet nasıl düzenlenir senet örneği nasıl olmalıdır gibi birçok soru işaretine sahiptir. Senet iki kişi tarafından oluşturulan ve bir kefilin bulunması gereken 3 kişi tarafından imza altına alınır.

İmzalı Resmi Belge

Karşılığı ödenmemesi halinde resmi bir evrak olarak prosedür işletilir. Borçluya protesto çekilerek ihtarname gönderilir ve avukata verilerek icra takibi başlatılır.

Senet düzenleme işleminde dikkat edilmesi gereken birçok nokta vardır. Senet ile yapılan alım ve satış işlemlerinde ilk olarak akla senet nasıl düzenlenir senet örneği nasıl olmalı gibi sorular gelir.

Senete kesinlikle düzenleme tarihi yazılmalıdır, düzenleme tarihinin senedin imzaladığı gün tarihi ile aynı olmasına dikkat edilmelidir.

Senet Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Senet doldururken dikkat edilmesi gereken diğer konular şekilde sıralanır;

 • Senedin üzerine ödeme günü ve vade sayısı yazılır.
 • Ödenecek tutar ve para cinsi yazılır
 • Birden fazla senet olması halinde her birine ödeme tarihi, ödenecek tutar ve vade sayısı yazılmalıdır.
 • Ödenecek miktar #000000# şeklinde yazılmalıdır.
 • Senedin sağ üst kısmında bulunan numara alanı doldurulmalıdır.
 • Senedin kime ait olduğu belirtilmelidir.
 • Ödenecek olan tarih ve vade " mukabilinde...... tarihinde" şeklinde alana yazılmalıdır.
 • Borçlunun ve alacaklının isim ve unvanı kesinlikle bulunmalıdır.
 • Borç tutarı hem yazı hem de sayı ile yazılmalıdır.
 • Senedin üst tarafında borçlunun kişisel bilgileri bulunmalıdır.
 • Kefil bilgileri uygun bir alana yazılmalıdır.
 • Doldurma işleminin ardından altta sağ köşeye 2 imza atılır.
 • Borçlunun imzasının üst kısmına kefilin imzası alınır.

Para Yerine Konulabilen Evrak

Senet nasıl düzenlenir senet örneği nasıl olmalıdır gibi soruların yanı sıra senedin ne işe yaradığı da merak edilen konular arasında yer almaktadır. Para yerine konulabilen bir evrak olan senet, hizmet alımının yanı sıra ev kiralaması gibi işlemlerde de imzalanır.

Senedin ödenmemesi durumunda icraya verilen borçlunun üzerinde bulunan mal varlığı haczedilir, maaşının dörtte birine el konulur. Satış işlemlerinde gerekli olan senet kırtasiyelerden rahatlıkla temin edilebilir, senet kusursuz ve el yazısı ile doldurulmalıdır.

Senedin Geçerliliği

Senet ile birlikte geçen bazı kavramların anlamlarını bilinmesi önemlidir; Hamil, senedin bulunacağı alacaklı konumunda ki kişiye verilen isimdir. Malen ya da naklen, borç nedeninin bulunduğu alandır.

Nakit para için düzenlenen senetlere naklen, mal ya da hizmet satın alınmasında düzenlenen senetlere malen yazılır. Borcu ödemek ve hükümlü kişinin adı ve soyadı borçlu olarak geçer.

Senet üzerinde doldurulması gerekli olan kısım düzenleme yeri ve zamanıdır. Adres beyanında bulunulmaması durumunda borçlunun adresi geçerli sayılır, borçlu adresinde planlama yeri bulunmaması durumunda senet standardını kaybeder. Düzenlenen senedin geçerli olabilmesi için borçlunun kesinlikle imzası olmalıdır.