Miras Kalan Gayrimenkul Nasıl Satılır?

Miras Kalan Gayrimenkul Nasıl Satılır?

Miras paylaşımı genellikle anlaşmazlık ve ne oluşmasına neden olur özellikle gayrimenkul paylaşımlarında ciddi tartışmalar yaşanır ve bu kısa boyutlar zorlanır. Bu durumların yaşanmaması adına miras kalan gayrimenkul nasıl satılır ve nasıl işlemler gerçekleştirilir araştırmak gerekir. Türk Medeni Kanunu kapsamı içerisine giren miras bir kişinin ölümü üzerine yakınlarına düşen hakları ve mal varlığıdır. Türk Medeni Kanunu bu haklar ve mal varlığı konusunda mirasçıların birlikte hareket etmesini öngörür. Herhangi bir mirasçının olmaması durumunda kalan miras kardeşler arasında eşit şekilde paylaştırılır.

Vasiyet Geçerli Sayılır

Miras bırakanın vasiyetinin bulunması halinde mirasçı kardeşlerin payları saklı kalmak şartı ile vasiyet geçerli sayılır. Kalan miras yine kardeşler arasında eşit şekilde dağıtılır. Şayet basit kardeşlerin saklı paylarını da kapsıyorsa oy oranı belirlenerek buna göre tenkis davası açılır. Kardeşler arası anlaşma sağlanamaması durumunda konutun satışına gidilir. Miras kalan gayrimenkul satışı için kardeşlerin tamamının onayının bulunması gerekir. Hissedarlardan biri ya da birkaçı 65 yaş ve üzeri olması halinde bu kişinin aklı denge durumuna bakılarak rapor alınması şart olarak belirlenmiştir. Miras kalan taşınmazın satışı için öncelikle miras intikali yapılır. Miras intikali taşınmaz veya borçların varislere geçme işlemidir. Bunun için noterden ya da sulh hukuk mahkemesinden veraset belgesi alınır.

Tapu Harcı Ödenmez

Belgelerin alınmasının ardından vekalet verilen kişi varislerin tamamı ya da varislerden herhangi biri tapu müdürlüğüne başvuru yaparak belgeleri sunar. Miras kalan gayrimenkulü satma için gerekli olan belgeler;

 • Varis ya da temsilcinin kimlik belgesi
 • Veraset belgesi
 • 1 adet vesikalık resim
 • Taşınmazın tapu senedi
 • Zorunlu deprem sigortası (DASK)
 • Varisler başkası tarafından temsil ediliyorsa vekalet belgesidir.

Miras intikalinden sonra fikir birliği varsa gayrimenkul satışına geçirir satış aşamasında tüm varislerin kimlik belgeleri ve veraset belgelerini sunmaları gerekir. Miras kalan taşınmaz için herhangi bir şekilde tapu harcı ödenmez bundan dolayı mirasçılar tarafından üzerine geçirebilmesi için tapu sicil müdürlüğü döner sermaye işletmesine bedel ödenmesi gerekir. Ayrıca vergi dairesi içinde veraset ve intikal vergisi ödenir. Taşınmazın satışından sonra oluşan bedel mirasçıların tamamına mirasçılık belgesi içinde yer alan orana göre paylaştırılır.

Sulh Hukuk Mahkemesine Başvuru

Taşınmazın devir işlemleri için mirasçılardan yalnızca birini tapu sicil müdürlüğüne müracaat etmesi yeterlidir. Miras kalan taşınmazın devir işlemleri için müracaatı aşamasında;

 • Kimlik belgesinin aslı
 • 1 adet fotoğraf
 • Zorunlu deprem sigortası (DASK)
 • Mirasçılık belgesi
 • Tapu senedi
 • Miras bırakanın ilgili vergi dairesinden alınan veraset ve intikal vergisini gösteren belgenin hazır bulundurulması gerekir.

Tüm bu belgeler ile birlikte devir işlemleri tamamlanır. Miras kalan gayrimenkulün satışında mirasçılar arasında ortak istek ya da fikir birliği olmaması durumunda mirasın paylaştırılması için Sulh Hukuk Mahkemesine başvuru yapılır. İktisatevim miras kalan taşınmazın satışı konusunda destek ve yardımda bulunmaktadır.