Konut Sigortası Hangi Teminatları Sağlar

Konut Sigortası Hangi Teminatları Sağlar

İsteğe bağlı olarak yapılan konut sigortası bina ve içindeki eşyaları güvence altına alır. Bina teminatı ile içindeki her türlü sabit tesisatta sigorta kapsamı içerisine girer. Konut ve içindeki eşyalar için gerekli olan güvence konut sigortası ihtiyacı uygun teminatlar ile poliçelendirilir. Sigorta kapsamındaki teminatlar her sigorta şirketine göre farklılık gösterir her sigorta şirketi için ortak olan ana teminat yangın teminatıdır.

Riske Karşı Güvence

Tüm sigorta şirketleri tarafından yapılan konut sigortası kapsamı içerisinde yangın, yıldırım ve infilakı neden olduğu zararlar güvence altına alınır. Konut sigortası hangi teminatları kapsar konusunda araştırma yapanlar ek teminatlar ile karşı karşıya kalır. Her sigorta şirketi ek teminatlar bina ve eşyaları daha fazla riske karşı güvence altına alır. Konut sigortası hangi teminatları kapsar;

Konut Sigortası Kapsamına Girenler

Konut sigortası hangi teminatları sağlar? dendiğinde ilk sırada halk hareketleri ve kötü niyetli hareketlere karşı yapılan sigorta akla gelir.

 • Kargaşa, lokavt, grev, halk hareketlenmesi ya da kötü niyetli hareketlerden kaynaklı olarak oluşan zararlar güvence altına alınır. Oluşan her hasar bedelinin %5'i oranında muafiyet uygulaması gerçekleştirilir.
 • Cam kırılması teminatı; sabit ya da dik durumda takılı olan cam ile aynaların kırılmasında kaynaklı meydana gelen zararlar güvence altına alır.
 • Ferdi kaza teminatı; Sigorta yaptıranın riziko adresinde poliçe kapsamında gerçekleşen herhangi bir kaza sonucu ölmesi durumunda ya da sakat kalması halinde poliçede belirtilen limit genel şartlar çerçevesinde tazminat olarak ödenir.

Hırsızlık Ve Enflasyondan Korunma Teminatı

 • Hırsızlık teminatı; çalınan eşyalar ile birlikte hırsızın binaya da eşyalara verdiği zararlar güvence altına alınır.
 • Yardım hizmetleri teminatı: bu teminat cam gibi benzer tamir işleri, su ve elektrik tesisatı, çilingir ile aynı zamanda acil servis ve irtibat hizmetleri verilmesini sağlar.
 • Enflasyondan korunma teminatı; enflasyon ortamında bina ve eşyaların güncel değerini korunmasını sağlar. Sigorta süresi boyunca seçilecek enflasyondan korunma oranı kadar sigorta bedeline artış uygulanır.

Sigorta Ek Teminatları

 • Aile reisi sorumluluğu teminatı; sigortalı ile aynı evde yaşayan ailesinin ya da sigortalı konut içerisindeki üçüncü şahısların herhangi bir kaza sonucu bedeni ve maddi zararları poliçede yazılı bulunan limit çerçevesinde karşılanır.
 • Dahili su teminatı; su tesisatından kaynaklı taşma, sızma, tıkanma, tesisatın donması kırılması ya da patlaması sonucunda binada oluşan zararlar güvence altına alınır. Aynı zamanda muslukların açık unutulması durumunda da meydana gelen hasarlar karşılanır.
 • Araç çarpması teminatı; sigortalı konuta kara ya da hava taşıtlarının çarpmasından kaynaklı olan hasarlar güvence altına alınır.

Kira Kaybı Teminatı

 • Duman teminatı; boru ya da menfez ile bacaya bağlı olan ısıtma ya da pişirme cihazlarının kusurlu çalışmasından kaynaklanan dumanın neden olduğu zararlar güvence altına alınır.
 • Kira kaybı ve yangın mali mesuliyet teminatı; sigortalının, kiracının ya da mal sahibinin sorumluluklarından kaynaklanan hasar sonucunda birbirlerine karşı verecekleri zararları güvence altına alır.
 • Enkaz kaldırma; yaşanan hasar sonucu meydana gelen enkazın kaldırma masrafları güvence altına alınır.

İktisatEvim’den Destek

Alternatif ikametgâh değişikliği masrafları teminatı; yaşanan hasardan dolayı konut kullanamaz hale geldiğinde tamiri ya da yeniden ihyası için geçen sürede diğer konutu kullanma maliyeti limit kapsamında karşılanır. Türkiye'de kredisiz, faizsiz, taksitle yapan İktisatEvim güvencesi altında gerçekleştirilen gayrimenkul alım satımlarında konut sigortası önceliği yer alır. Binanın sigorta kapsamında bulunan teminatlardan yararlanabilmesi için İktisatEvim uzman emlak danışmanları takip edilmesi gereken konularda alıcıya destek olur.