Konut Değerleme Raporu Nasıl Yapılır?

Konut Değerleme Raporu Nasıl Yapılır?

Gayrimenkul değerleme raporu taşınmazın güncel piyasa şartlarına göre değerinin, bağımsız, objektif ve tarafsız olarak yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan veriler doğrultusunda belirlenmesine denir. Sektörün gelişmesine paralel olarak taşınmazların değerlerinin ciddi oranda artması piyasa yüreğimizden kurumları küçük yatırımcıyı korumasına neden olmaktadır. Koruma ilkesinden kaynaklı olarak gerçek değer arayışı, kurum ve işletmelerin gayrimenkul alım satım, devir ve takasında gerçek bedelleri tespit etmesi açısından değerleme raporu önemlidir. Ayrıca finans sektörünün de buna karşılık sahip olduğu özelliklere uygun gerçek değerinin tespitine yönelik yapılan analizler doğrultusunda hazırlanan rapora da değerleme raporu ismi verilir.

Talepte Bulunulması Gerekir

Peki, konut değerleme raporu nasıl yapılır? Gayrimenkul değerleme işlemi için talepte bulunulması gerekir. Ardından taşınması ait takbis belgesi internet üzerinden temin edilir ardından işe uygun deneyime sahip uzmanlar görevlendirilir. TAKBİS Belgesi gayrimenkulün tapu sicil kaydındaki en son şeklidir. Üzerindeki mevki, ada, parsel bilgileri, mülkiyet sahibi, hissedarları, taşınmaz üzerindeki kısıtlamalar gibi birçok konuda bilgiler içerir. Değerleme raporu yapılabilmesi ve resmi kurumlarda inceleme başlatılabilmesi için öncelikli belge niteliğindedir. Gayrimenkul değerleme raporu sırası ile;

 • Yasal belgelerinin incelenmesi
 • Gayrimenkulün yerinde incelenmesi ve fotoğraflanması
 • Toplanan verilerin değerlendirilmesi
 • Ulusal ya da uluslararası değerleme standartları ile ekspertiz yönetmelik ve şartnamesine bağlı kalınarak taşınmaz ve belgelerin fotoğraflarıkonularak tanzim edilmesi
 • Tanzim edilen raporu görevi değerleme uzmanı tarafından detaylı olarak kontrol edilmesi
 • Belgeler ile uyumunun teyit edilmesi
 • Raporu talep eden şahıs ya da korumak teslimi şeklinde gerçekleştirilir.

Raporun İçeriğinde Neler Bulunur?

Rapor hazırlanırken başlangıcından bitimine kadar tüm operasyon, planlama gibi işlemler kontrol uzmanı, değerleme uzmanı ve sorumlu değerleme uzmanı aşamalarından geçer. Raporlar muhasebe birimleri tarafından kayıt altına alınır. Konut değerleme içerisinde taşınmaza ait

 • Tapu sicil kaydı
 • Teknik bilgiler
 • Mülkiyet bilgileri
 • Taşınmaz üzerindeki kısıtlamalar
 • İnşaat ruhsatı
 • Yapı kullanım izin belgesi
 • İskan projesi
 • İmar ve Kadastro paftası
 • Yasal belgelerin fotoğrafları
 • Gayrimenkul projesine ya da yerindeki mevcut durumunun anlatıldığı kısım
 • Değere esas veriler
 • Güncel piyasa şartlarında belirlenen piyasa değeri bulunur.

Değerleme Raporu Kurumsal Belge Niteliğindedir

Gayrimenkul değerleme raporu bir gayrimenkulün yasal durumunu, belge ve kayıtları olan uyumunu, var olan ya da olası riskleri ile olumlu ve olumsuz özelliklerini ortaya koymak, güncel piyasa şartlarında taşınmazın değerini öğrenmek amacıyla kullanılır. Alıcı, nasıl bir şeye sahip olduğunu ya da neyi satın almak üzere olduğunu öğrenmek için değerleme raporuna ihtiyaç duyar. Konut değerleme raporu, bağımsız bir tarafsız araştırmalardan elde edilen verilere dayanarak şirketleri tarafından gerçekleştirilir. Gayrimenkul değerleme alanında tecrübe sahibi, en az 4 yıllık üniversite mezunu ve bu konuda İktisatevim danışmanlarında olduğu gibi yetkin uzmanlar tarafından incelenerek son halini alan gayrimenkul değerleme raporu kurumsal belge niteliğindedir.