Kiracı Hakları Nelerdir?

Kiracı Hakları Nelerdir?

Mülk sahibi ile kiralayan kişi arasındaki ilişkiyi düzenlemek için kiracı hakları yasalar ile belirlenir. Türkiye'de 2011 yılından bu yana kiracıların sahip olduğu haklar yasalar ile korunmaktadır.

Kiracı hakları nelerdir konusunda gayrimenkul kiraları hakkında kanun açıkça hakları belirlemektedir. Halen geçerliliğini koruyan kiracı hakları mülk sahibi ve kiralayan kişi arasındaki kira sözleşmesinin senet gibi işlemesi ile başlar.

Kanunun Açıkça Belirttiği Haklar

Kanuna göre kiracının hakları şunlardır;

 • Ev sahibi haklı gerekçe olmadan kontrat süresi içerisinde kiracıyı evden çıkaramaz.
 • Kiracı mülkü kiraladığı şekilde tutmak ile mükelleftir.
 • Sonradan oluşan kusurlardan dolayı ortaya çıkan durum karşısında kiracı giderleri ev sahibinden talep edebilir.
 • Kira sözleşmesi sona erdiğinden itibaren otomatik olarak 1 yıl yenilenir.
 • Gayrimenkule zarar vermemek koşuluyla kiracı başka birine devretme hakkına sahiptir.
 • Kiracının yaşadığı apartmanda yönetici olma hakkı bulunmaktadır.
 • Evin kiralandığı gibi teslim edilmesi halinde mal sahibi depozitoyu geri vermekle yükümlüdür.
 • Zaman içerisinde yıpranan demirbaştan kiracı sorumlu değildir.
 • Gayrimenkulün kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılması halinde kiracı 2 kira yardımı alabilir.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu İlgilidir

Kiracı hakları nelerdir konusu sürekli olarak kiracı ve mülk sahibi arasında tartışma nedenidir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre belirlenen kiracı haklarında aksi belirtilmediği sürece yapılan kira sözleşmesi süresiz kontrat niteliğine sahiptir.

Konutta yaşanan hataların giderilmesi için yapılan masraf mülk sahibine aittir. Kiracının tadilat yaptırması halinde kiradan düşülerek ödeme yapılabilir.

Kiracı her zaman haklıdır, evden istenen performans alınamıyor ya da bekleneni karşılamıyorsa kontrat süresi dolmadan evi boşaltma hakkına sahiptir.

Yasalara Göre Kiracı Hakkı

Evi kiralarken verilen depozito boşaltırken temiz ve sorunsuz teslim edilmesi halinde geri verilir, alınan depozito en fazla 3 aylık kira bedeli kadar olmalıdır. Kiracının evi kiralanan şekilde teslim etmek gibi bir zorunluluğu bulunmaz.

Demirbaşların aynı şekilde teslim edilmesi, bakım ve temizliğinin yapılmış olması yeterlidir. Zaman ile eskiyen ve yıpranan etkiler kiracı sorumluluğunda değildir.

Konuta zarar verilmemesi şartı ile kiracı hakları arasında gayrimenkulün kısmen ya da tamamen başkasına devretme ya da kiralama seçeneği yer almaktadır. Konutta zararın giderilmesi ya da kira oranında indirim istenmesi yasalar gereği kiracının hakları içerisinde bulunmaktadır.

Kiracının Sorumlulukları

Kiracının evi boşaltma talebinde herhangi bir şekilde sözleşmenin feshedilmesine ihtiyaç yoktur. Kiracı ile mülk sahibi arasında işyeri ya da konut ile ilgili herhangi bir problem yaşanması halinde konu adli makamlara yansıtılır.

Kiracı, Sulh Hukuk Mahkemesine başvuru yaparak problemin çözülmesi için işlem başlatır. Kiracı hakları nelerdir konusu dışında kanunun kiracıya verdiği sorumlulukları şu şekildedir;

 • Kira bedeli düzenli şekilde ödenir.
 • Kira ödeme tarihi mülk sahibi ile anlaşıldığı tarihe kadar yapılmalıdır.
 • Kiranın ödenmemesi halinde mülk sahibinin sözleşmeyi feshetme hakkı vardır.
 • Kira sözleşmesinin tamamen ya da bir kısmının değiştirilmesi sadece mülk sahibinin yazılı izni ile mümkündür.