Kira Vergisi Hesaplama 2021

Kira Vergisi Hesaplama 2021

Gelir Vergisi Kanunu kapsamında yer alan mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen kazanç gayrimenkul sermaye iradı olarak adlandırılır. Belirlenmiş şartlar altında gelir vergisine tabi tutulması halinde ise kira vergisi olarak tanımlanır. Yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının altındaki kira geliri vergiden muaftır.

Vergi Ödemesi Nereye Yapılır?

Her yıl Mart ayı içerisinde ödenen kira vergisi beyannamesi bir önceki yılı kapsar. Ödemeler Mart ve Temmuz ayları olmak üzere iki eşit taksit şeklinde ödenir. Ödeme işlemleri;

 • Mülk sahibinin bağlı olduğu Vergi Dairesi.
 • Bağlı olunan vergi dairesine bildirilmek şartı ile farklı Vergi Dairesi.
 • Vergi tahsil etmeye yetkili olan bankalar.
 • www.gib.gov.tr adresi üzerinden anlaşmalı bulunan bankaların kredi kartı ile gerçekleştirilir.

Gayrimenkulün yıllık kira gelirinde her yıl belirlenmiş bir oran karşılığında istisna tutarı yasal olarak düşürür. Yasal olarak düşülen oran Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanır. Konutlardaki kira gelirleri için farklı istisnalar uygulanır.

Vergilendirme Miktarı

Hesaplama işlemi kira geliri olan yılın istisna tutarı düşülerek yapılır. Kira vergisi hesaplama işlemi kolaydır, kullanılan yöntem gerçek gider ya da götürü gider olmak üzere iki farklı şekildedir.

Gerçek gider yöntemi ile yapılan hesaplamalarda yapılan tüm giderler gelirden çıkarılır. Bu giderler sigorta, bakım onarım harcamaları, elektrik su masrafları, amortisman bedelleri, vergi ve harçlar şeklinde sıralanır.

Kalan rakam gelir vergisi yüzdesi ile çarpılarak ödenmesi gereken vergi miktarı ortaya çıkar. Götürü gider yöntemi ile yapılan hesaplamada toplam kira gelirinden istisna bedeli düşürülür. Kalan miktar hangi vergi dilimine giriyorsa vergilendirme miktarı buna göre hesaplanır.

İstisna İndirimi

Kira vergisi hesapla işlemlerinde sık karşılaşılan istisna, kira gelirinden her yıl belirli oranda yasal olarak düşünen miktardır. Kira gelirindeki istisna indirimi konusunda bilinmesi gerekenler şunlardır;

 • Birden fazla kira gelirine sahip olunması halinde istisna sadece bir gayrimenkul için bir kez uygulanır.
 • Gayrimenkulde birden fazla ortak bulunması durumunda her ortak için ayrı uygulanır.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan istisna indirimi üzerinde kira gelirine sahip olanlar istisnadan yararlanamaz.
 • Kira geliri dışında farklı bir kazanç beyan edenler yararlanamaz.
 • Miras kalan gayrimenkullerde her mirasçı ayrı olarak yararlanır.

Kira Gelir Tespiti

Kira gelirinin tespitinde götürü ve gerçek gider olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Mükellefler istediği yöntemi kendisi belirler, götürü yöntemini tercih eden mükellefler iki yıl geçmeden gerçek gider yöntemini dönemi.

Yöntem seçimi taşınmaz malların tamamı için uygulanır dolayısıyla bir kısmı gerçek diğer kısmı götürü olarak seçilemez. Gayrimenkul anlamında kullanılan kredilerdeki faiz oranları mükellefin gerçek gider yöntemini seçmesi halinde kira vergisinden düşürülür.

Kira Vergisi Ödenmeyen Durumlar

Kira vergisi ödenmeyen bazı durumlarda söz konusudur, bu durumlar şunlardır;

 • Boş gayrimenkulün kurulma amacı ile bedelsiz olarak kullandırılması.
 • Mal sahibinin 1. ve 2. derece yakınlarının ikametine tahsis edilmesi.
 • Mal sahibi ile birlikte akrabalarında aynı gayrimenkulde ikamet etmesi.
 • Genel bütçeye dahil olan daireler ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları tarafından kiralanan gayrimenkuller.

Kira vergisi hesaplama 2021 yılı istisna tutarı 7 bin lira olarak açıklanmıştır, buna göre;

 • Aylık 700 lira kira geliri bulunan bir gayrimenkulün götürü gider hesaplama usulü ile yapılan hesaplamasında ödenecek tahmini vergi tutarı 441 Türk lirasıdır.
 • Aylık kira geliri 1000 lira olan götürü gider hesaplama yöntemi ile tahmini ödenecek vergi tutarı 900 TL'dir.
 • 1500 lira aylık gelire sahip bir gayrimenkulde ise götürü gider yöntemi ile yapılan hesaplamada tahmini ödenecek olan vergi tutarı 1665 Türk lirasıdır.

Kira Vergisinden Muaf Tutulan Taşınmazlar

Kira vergisi alınmayan gayrimenkuller, özel ya da genel bütçeye sahip kamu idarelerine bağışlanan binalardır.

Aynı zamanda okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, huzurevi, ibadethane, din eğitimi tesisleri, gençlik merkezleri gibi kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlarda kira vergisinin tamamı beyan edilen gelirden düşürülür.

Beyan edilen kira gelirine karşılık olan vergi hesaplaması internet üzerinde bulunan hesaplama araçlarından yararlanarak yapılabilir. Kira ödemeleri, aylık kira bedeli 500 liraya aşan her konut için bankaya yapılır.

İşyerleri için ise herhangi bir kira bedeli sınırlaması bulunmaz. Kira geliri ve kira gelir vergisi hakkında detaylı bilgi almak için iktisatevim emlak danışmanlarından her türlü destek almak mümkündür.