Kat Mülkiyeti Nedir?

Kat Mülkiyeti Nedir?

Bir gayrimenkule tahmini olarak ne şekilde sahip olduğunu gösteren tabu su olarak adlandırılır. Kat mülkiyeti aynı zamanda gayrimenkulün yasal olarak herhangi bir iskan probleminin olmadığını ve inşaatının yasalar kapsamında tamamlandığını gösterir. Kat mülkiyeti nedir sorusunun cevabı 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu çerçevesinde açıkça belirtilir. Kanun binanın tamamlanmasından sonra, işyeri, daire, depo ve dükkân gibi bölümlerinin kullanıma elverişli olması şartıyla, ortak maliklerin kararı alınarak mülkiyet haklarına ayrılmasını aynı zamanda bağımsız mülkiyet hakkının da oluşturulabilmesini belirtir.

Amaç Bağımsız Bölümlerin Ayrılması

Kat mülkiyetinde asıl amaç bağımsız bölümlerin ayrılması tapu sicil kütüklerinde bunlara sahip olanların resmi olarak belgelenmesidir. Bir gayrimenkul üzerinde önemli olan kat mülkiyetidir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti terimleri bilmeyenler açısından merak edilen iki konudur. Öncelikle bilinmesi gereken kat irtifakı tapusu ile kat mülkiyeti tapusu arasında ciddi farklar vardır. Her iki tapuda başladığı tamamlandı ve kullanıma uygun hale geldiği birimlerin şahıslar tarafından sahip olunduğu aşamaları ait tapu cinsi farklarıdır. İnşa aşamasındaki bir binanın tamamlanmasından önceki süreçte sahip olduğu tapu kat irtifakı tapusudur, inşaat tamamlanıp da iskân alındıktan sonra alınan tapu ise kat mülkiyeti tapusudur. 

Kat Mülkiyeti Binanın Kimliğidir

İki tapu arasındaki temel fark binanın kurallara uygun olarak inşa edildiğinin kat mülkiyetli tapu alındığında tescil edilmesi olarak belirtilebilir. Alınan gayrimenkulün bağımsız bir bölümün imar planına uygun olup olmadığını ilgili yönetmelikler ile mevzuata uygun şekilde inşa edilip edilmediğini ruhsatın bu kapsamda alınabildiğini gösteren tapu, kat mülkiyeti tapusudur; yani binanın kimliğidir.  Kat mülkiyeti tapusunun olmaması halinde yüksek oranlarda para cezası ve harç ödemesi gibi sorunlar ile karşılaşma ihtimali yüksektir. 

Gayrimenkulün Yıkılma İhtimali

Onun dışında tapu mahkeme kararı ile kişiyi dinden alınabildiği gibi belediye tarafından çıkarılacak yıkım kararı ile gayrimenkulün yıkılma ihtimali de oluşabilecek sonuçları arasındadır. Kat mülkiyetinin bulunmadığı bir tapu üzerinde hangi dairenin ya da hangi bağımsız bölümü sahibi olduğunu ispatlamak tam olarak mümkün olmaz. Çıkabilecek hukuktan sorunlarda kişi kat mülkiyeti tapusu olmadığı için hak talebinde bulunamaz.

Kat Mülkiyetinde İskan Şartı

2007 yılında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kat mülkiyeti kanundaki değişiklik ile kat mülkiyeti tapusu zorunlu hale getirildi ve aynı zamanda kat mülkiyeti tapusunun olmaması halinde 1000 lira civarında ceza öngörüldü. Yani kanunen kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş zorunlu hale getirildi bunun için gerekli olan ise binanın iskânı çıkmış olmasıdır. İskanı alınmayan binanın kat mülkiyeti tapusuna geçişi söz konusu değildir.

Güvenilir Gayrimenkul Danışmanlık Hizmeti

Peşinatsız, faizsiz ve kredisiz insanları ev sahibi yapan İktisatEvim güvenilir bir gayrimenkul danışmanlık hizmeti de sunmakta.  Satın almak istediğiniz gayrimenkul için bu konularda İktisatevim uzmanları tarafından her türlü yardım almak için başvuruda bulunabilirsiniz.