Kat İrtifakı Konusunda Bilmeniz Gerekenler

Kat İrtifakı Konusunda Bilmeniz Gerekenler

Kat irtifakı inşaatın başlangıcından tamamlandığı aşamaya kadar olan arazi tapusu ile kat mülkiyeti tapusu arasında sağlıklı bir geçiş dönemini kurgulayan tapu şekline verilen isimdir. Kat irtifakı konusunda bilmeniz gerekenler her gayrimenkul almadan önce öğrenilmeli. İnşaat tamamlandıktan sonra alınan iskân ile birlikte kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş yasal bir zorunluluk olarak gerçekleştirilir. Kat mülkiyeti tapusu ile kat irtifakı arasındaki fark risk seviyesidir. 

Risk Noktaları Fazladır

Kat irtifakı tapusuna sahip bir gayrimenkul yüksek oranda hukuki riskler içerir ve risk noktaları fazladır. Kat mülkiyeti tapusu ise yasal anlamda daha sağlam bir dayanaktır ve risk noktaları çok daha azdır.  Kat irtifakını kurmak için öncelikle Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenen resmi bir senede ihtiyaç vardır. Çünkü tapuya bu belge aracılığı ile tescil yaptırılır. İrtifak arazi sahipleri adına oranında kurulur.

5 Yılda Tamamlanmalı

İnşaat aşamasında satın alınan her türlü gayrimenkul için satıcı taraf alıcı tarafa kat irtifakı tapusu verir eğer arazi payını devir etmek gerekirse araziye bağlı kat irtifakı da gerçekleştirilir. Oluşturulan kat irtifakı inşaatın iskân alması ile birlikte başlatılan kat mülkiyeti tapusu işlemleri ile birlikte sona erer. Kat irtifakı kurulmuş olan bir inşaatın 5 yıl içerisinde projeye uygun şekilde tamamlanması gerekir.

Kapsamlı Risk Analizi

Şayet müteahhit bu süre içerisinde inşaatı tamamlanmazsa kat irtifakı tapusuna sahip herhangi biri Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak kat irtifak hakkı talep edebilir.  Risk analizi kapsamlı bir şekilde yapılan gayrimenkul satın alınabilir ve içerisinde sorunsuz bir şekilde yaşanabilir.  Ama kat irtifaklı bir gayrimenkulü almadan önce riskler konusunda bilgi sahibi olunmalı kat irtifakı hakkında bilinmesi gereken gerekli kontrollerin yapılması beklenmelidir.

Yıkım Kararı

Tamamlanan ve yaşamın başladığı bir binada iskân alınmamışsa bina kurallara ve projeye uygun şekilde yapılmamış demektir. İskânı olmayan bir binada yaşamak başlı başına bir risk olduğu gibi aynı zamanda tapunun da kanunen geçersiz olması anlamına gelir. Müteahhit tarafından belediyeye sunulan projeyi aykırı olarak inşaatın tamamlandığı anlaşılabilir bu durumda binanın belediye tarafından yıkım kararı ile karşılaşma riski ortaya çıkar. Ama onaylı projeye uygun bir şekilde yapılan binalar için sonradan İskan almak da söz konusudur. 

İktisatevim Uzmanlığı

Bankalar tarafından kat irtifaklı dairelere kredi vermek için ortaya sonra şartlardan birisi iskândır. Bu nedenden dolayı projeye uygun yapılmış olsa dahi iskan almayan bir konutu satın almak her zaman için risk anlamına gelir.  İktisatevim tarafından sunulan fırsatlardan yararlanarak kat irtifaklı bir ev almak isteyenler bu konuya hâkim İktisatevim gayrimenkul danışmanlarından yardım talebinde bulunabilir. Orta ve dar gelirli vatandaşların kendine uygun şartlarda ev sahibi olmasını sağlayan birlikte tasarruf sistemi İktisatevim, kredisiz, faizsiz, vade farksız ve ek ödemesiz üstelik hiç peşinatsız bir şekilde ev sahibi olmasını sağlıyor.