Kargir Ev Ne Demek? Yığma Yapı Nedir?

Kargir Ev Ne Demek? Yığma Yapı Nedir?

Kargir kelimesi dilimize Farsçadan giren taş ve tuğladan yapılmış olan anlamına gelir. Kargir ev ne demek sorusunun cevabı şöyle verilir. Kargir ev kolon yerine tuğla taş ya da betondan yapılan duvarlar sayesinde ayakta durabilen yapılara denir. Kargir ev, bugünkü şartlar altında geride kalmış eski yapılardır, şehirlerden daha çok genellikle köylerde bulunur. İnşasında kullanılan malzemeler ekonomik olduğundan dolayı genellikle dar ve orta gelirli insanların tercih ettiği binalardır.

Depreme Dayanıksızdır

Ev satın almak isteyenlerin bilmesi gereken konu, Kargir ev ne demek? Yığma yapı nedir? olmalıdır. Kargir evlerin depreme dayanıksız olduğu bilinir, bunun en yakın örneği 2020 yılının Ocak ayında yaşanan Elazığ depremindeki yıkılan konutlardır. Binaların taşıyıcı görevini yerine getiren duvarlar tavan ve taban kısımlarda oluşan yükleri taşır ama dış yükler yapının dayanma kapasitesini aşar. Bu yüzden çökme ve çatlaklar meydana gelir. Bir kargir binanın dayanıklılığını belirleyen zeminde kullanılan taştır, dayanıklılık seviyesi yüksek olan taş kullanıldığında çok daha dayanıklı olur. İşçilik kalitesi de önemlidir, inşaat aşamasında güçlü bağlantılar kurulması halinde bina daha sağlam bir hale gelir.

İskelet Sistemi Yoktur

Yapıdaki ana taşıyıcı elemanlardan olan duvarların hem binayı etkileyen yükleri taşıma hem de bölücü duvar özelliği gösterdiği binalara yığma yapılar denir. Yığma yapı nedir sorusunun en kısa açıklaması budur. Bir iskelet sistemine sahip değildir, yığma yapılarda sistem, yapıyı teşkil eden birimlerin sırası ile yükün zemine aktarımı yük iletimini yerine getiren sistemdir. Yığma yapılarda taşıyıcı özelliğini duvarlar gösterir, duvarı oluşturan her yapı birimi üzerine düşen yükü bir sonraki birime aktarır bu şekilde yükün zemine iletilmesi sağlanır.

Hasarlara Neden Olur

Yangına dayanıklı, ekonomik, hızlı ve kolay inşa edilmesinden dolayı yığma yapı tercih edilen binalardır. Isı ve ses yalıtımı oldukça iyidir ancak çekme ve kayma gerilmeleri karşılayacak yeterli derecede süneklik kapasitesine sahip değildir. Çekme ve gerilmeye neden olan yükler altında enerjiyi ememez ani oluşan hasarlara neden olur ve bu hasarlar kısmın ya da tamamı ile binanın çökmesi ne kadar ilerleyebilir. Taşıyıcı duvarları oluşturan taş, tuğla ve briket gibi elemanlara kargir birim adı verilir.

Yığma Bina Türleri

Yığma binalar çeşitlendirilirken kullanılan kargir birimler baz alınır. Yığma bina 4 sınıfa ayrılır;

  • Donatısız yığma binalar
  • Taş yığma binalar
  • Kerpiç yığma binalar
  • Tuğla yığma binalar
  • Kuşatılmış yığma binalar
  • Donatılı yığma binalar
  • Donatılı panel sistemli binalar

Riskler Dikkate Alınmalıdır

Yönetmeliklere göre yığma kargir ev gibi yapı türleri deprem sigortası yaptırılması zorunlu binalardır. DASK yaşanan doğal afetlerde meydana gelen maddi zarar karşılanır aynı zamanda DASK sigortası bulunmayan gayrimenkulün yasa ve yönetmelikler gereği satışı söz konusu değildir. Kullanılan malzeme ve işçilik kalitesine bağlı olarak bir kargir ev alınabilir. Ancak zaman içerisinde oluşan bozulmalardan dolayı meydana gelebilecek riskler her zaman dikkate alınmalıdır.

İktisatEvim Güvencesi

Kargir bina satın alındığında genellikle yaşanan sorun arazi payı oranının fiilen kullanılan bağımsız bölümlere denk gelmesi ya da gelmemesi sorunudur. Çünkü kargir yapılarda bağımsız bölüm arazi payına tekabül eden fiili kullanıma göre malikler arasında paylaşılır. Faizsiz ve kredisiz kira öder gibi taksitle ev sahibi yapan İktisatEvim binlerce insanı ev sahibi yapmaya devam ediyor. Kargir bina almak isteyenlerin Kargir binasını satmak isteyenlerin güven içerisinde alım satım işlemlerini İktisatEvim güvencesi altında gerçekleştirmek söz konusudur.