İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

“Büyük hayallere, iktisatlı çözümler” sloganımızla sadece müşterilerimizin değil çalışanlarımızın da  kişisel gelişim, eğitim ve kariyer hayallerini destekliyoruz.

İŞE ALIM
Büyümekte olan İktisatEvim ailesinin, şirket felsefesi doğrultusunda ve ihtiyaç duyulan personel alımı, ilgili birim yöneticileriyle görüşerek, istihdamı yapılacak kişide aranan, istenen yetenekler ”doğru işe, doğru kişi” mantığıyla analiz edilir, müracaat kaynağı olan linkedln, kariyer.net üzerinden ilanlarımız oluşturulur, yapılan başvurular İnsan Kaynakları Departmanı’na iletilmektedir. Ayrıca, ik@iktisatevim.com.tr adresimizden de başvurular alınmaktadır. 

Başvuran adaylar arasında, gerekli yetkinliklere sahip olan adaylar mülakata davet edilir. İlk olarak İnsan Kaynakları İşe alım komisyonu ve birim yöneticileri tarafından görüşme sağlanır ve olumlu olan adaylar, yönetim kurulu ve insan kaynakları müdürüyle yapılacak olan ikinci bir görüşmeye davet edilir. Aranan niteliklere, yeteneklere sahip olan, uygunluk sağlayan aday ya da adaylara İK tarafından İktisatEvim ailesine katılmaları için teklif yapılır.
Her aşamada adaylara geri bildirim sağlanır.
İşe alımı yapılan personellere ilk olarak gerekli oryantasyon eğitimi, işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verilir. Deneme sürecinde, deneme performans değerlendirme çalışmasına göre, uygunluk sağlamayan personelle sözleşme feshedilir.

FIRSAT EŞİTLİĞİ
İnsan Kaynakları Politikamız ve İktisatEvim ailesi olarak alınan ve alınacak olan tüm kararlar, etnik köken, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın yardımlaşma ve dayanışma içinde alınarak uygulanır. Bu ilkeye uyulmadığı takdirde, uymayan kişi ya da kişilere ciddi cezalar uygulanır.

ÜCRETLENDİRME
Maaşlar tüm personeller için yıllık 12 net maaş politikasından oluşmaktadır. Personellerin yaptıkları iş ve yetkinlikleri doğrultusunda, ücret artışları motivasyon sağlaması için belli aralıklarla revize edilmektedir. Ayrıca performansa dayalı prim sistemimiz ve İcra Kurulu’nun belirlediği ödüllerle çalışan mutluluğu ve refahı sağlanmaya çalışılmaktadır.

DİSİPLİN KURULU
Disiplin kurulumuz; Genel Müdürümüz, Genel Müdür Yardımcımız ve Türkiye Satış Direktörümüzden oluşmaktadır. İş etiği, işçi sağlığı ve iş güvenliği, kurum kültürü, prosedürler ve yönetmelikler ile ilgili ihlallere ilişkin değerlendirmek ve karar vermek üzere toplanır.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Komitenin görevi; iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili konularda, iş ortamındaki riskleri değerlendirmek, iş sağlığı ve güvenliği politika ve prosedürlerinin uygulandığını takip etmek, çalışanlara bu konuda yol göstermek ve yönetmeliklerin bu konuda öngördüğü diğer çalışmaları gerçekleştirmektir. Çalışanların, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmalara katılımı, bir “İş Güvenliği Kültürü” oluşturmak ve sürdürmek üzere en üst düzeyde teşvik edilmektedir.

360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
360 derece performans değerlendirmesi; personellerimizin performanslarının değerlendirilmesinde güvenilir bir ortam sağlar. 360 derece performans değerlendirilmesinde çalışanlar sadece yöneticilerinin değerlendirmesiyle sınırlı kalmamakla birlikte, değerlendirme sürecinde astlarının, iş arkadaşlarının ya da müşterilerin de değerlendirmesi dikkate alınmaktadır.

EĞİTİM VE GELİŞİM
Çalışanlarımızın işbaşı süreçlerinden itibaren kişisel gelişim, mesleki eğitim ve gelişmelerine olanak sağlamak için, 360 derece performans değerlendirmesi sonuçları da dikkate alınarak ya da personelin kendi istediği sosyal merak içeren eğitimlerle kendilerini geliştirmek isteyen herkesi “sürekli eğitim ve gelişim” sloganımızla destekliyoruz.

KARİYER YÖNETİMİ
Departman yöneticilerine, astlarının 6 ay içinde kendilerini nerede görmek istediklerine, gelecekte kendilerini kurum içerisinde nerede görmek istediklerine dair planlama görevi, kimin ne yeteneği olduğunun tespiti için 2 ayda bir raporlanmak üzere görevler verilmektedir. Personel/Pozisyon açığı olması durumunda, bu raporlamalar, performans değerlendirmeleri de dikkate alınarak kurumumuz içerisinde terfilere rehber olmaktadır. 

Bir ailenin, bir insanın hayali İktisatEvim’de bir koltukta başlar!
Hayallerinle kendi hikâyeni yazmaya hazır mısın?