İfraz İşlemi Nedir? İfraz İşleminin İptali Nasıl Yapılır?

İfraz İşlemi Nedir? İfraz İşleminin İptali Nasıl Yapılır?

Tapuda tek parsel olarak görülen gayrimenkullerin birden fazla parsele ayrılması işlemine ifraz işlemi denmektedir. İfraz işlemi nedir? İfraz işleminin iptali nasıl yapılır? gayrimenkul sahiplerinin cevabını araştırdığı önemli sorulardan biridir.

İfraz işleminin yapılması için öncelikle ifraz harcını ödeyerek gerekli belgeler ile birlikte gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye başvurmak gerekir. İfraz harcı hesabı parselin önceki değeri üzerinden yapılır.

İfraz İşleminde Gerekli Belgeler

Belediye tarafından bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak şartıyla gayrimenkulün ifraz harcı hesaplanır. Beyan edilen değer üzerinden binde 9.9 oranında tapu ifraz harcı tahsil edilir.

Ayrıca gayrimenkul üzerinde irtifak hakkı, rehin ya da şerh olmaması gerekir. İfraz işlemi nedir? İfraz işleminin iptali nasıl yapılır? sorusunun cevabı ile birlikte ifraz işlemi için gerekli olan belgeler de hazır bulundurulmalıdır.

İfraz işlemini gerçekleştirmek için talep edilen belgeler şu şekildedir;

  • Serbest mühendisler tarafından düzenlenen ayırma için gerekli olan kontrol raporu
  • Kadastro Müdürlüğü tarafından kontrol edilerek onaylanan ve üst yazıya bağlanan 3 dosya halinde değişiklik beyannamesi
  • Mal sahibine ait ya da yetkili temsilcisinin nüfus cüzdanı ya da temsil belgesi
  • Tapu senetlerine yapıştırmak üzere mal sahibinin son 6 ay içerisinde çekilen vesikalık fotoğrafı
  • Belediye encümeni ya da il idare kurulunun olumlu kararı
  • İfraz edilecek gayrimenkulün bina olması halinde DASK deprem sigortası.

Kanun Ve Usuller Takip Edilir

Tüm tapu işlemlerinde olduğu gibi ifraz işleminde de belirlenen kanun ve usuller takip edilir. İfraz işlemi nedir? İfraz işleminin iptali nasıl yapılır? dendiğinde ilk önce ifraz edilmek istenen arazinin konumuna bakılır.

Belediye mücavir alan sınırları içerisinde olması durumunda başvuru işlemi belediye encümenine yapılır. Mücavir alan sınırının dışında kalması durumunda müracaat il idare kuruluna yapılır.

İşlem süreci yaklaşık 30 gün sürer, süreç içerisinde yapılan tüm incelemeler sonunda, ilan şeklinde duyuru gerçekleşir.

Aracı Kurumlar Tarafından Yürütülür

İfraz işleminin kabul edilmesi durumunda 15 gün içerisinde imar planı tapu sicil müdürlüğüne sunulur. İmar planı ile ilgili olarak tescil işlemini tapu sicil müdürlüğü en geç 30 gün içerisinde yapmak zorundadır.

İşlem süreci belediyeler tarafından takip edilir, ifraz işlemi belediyenin belirlediği aracı kurumlar tarafından yürütülür. Mühendisler tarafından hazırlanan krokili beyanname kadastro müdürlüklerine iletilir ardından kadastro müdürlüğü gerekli incelemeleri yapar.

İfraz İşleminin İptali Davası

Belediye encümeni ve il idare kurulu devreye girerek onay verir. Onayın ardından kadastro müdürlüğü tarafından evrak tapu sicil müdürlüğüne iletilir. En son aşamada ise çıkan onay ile birlikte yeni imar planı kabul edilir.

Belediyeler ifraz işlemlerini kendi imar planları kapsamında gerçekleştirir, belediye encümen kararı ile bağımsız bölümler ifraz yolu ile ayrılır. Belediyenin yaptığı ifraz işlemleri sadece ifraz işleminin iptali davası ile iptal edilebilir.