Hisseli Tapu Nedir? Hisseli Tapunun Satışı Nasıl Olur?

Hisseli Tapu Nedir? Hisseli Tapunun Satışı Nasıl Olur?

Gayrimenkul piyasası içerisinde en fazla duyulan Hisseli Tapu Nedir? Hisseli Tapunun Satışı Nasıl Olur? Sorularıdır. Hisseli tapu bir gayrimenkulün ortaklarını gösteren tapu türüdür.

Gayrimenkul üzerindeki sahip isimleri açık şekilde hisseli tapuda yazar ve kaç ortağının bulunduğu belirtilir. Ancak hangi ortağın ne kadar bir paya sahip olduğu belirtilmez.

2 Farklı Mülkiyet Hali

Hisseli tapu üzerinde paylı mülkiyet ya da elbirliği mülkiyeti olabilir. Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş bir paya ayrılmış hissesi bulunmaz.

Ancak paylı mülkiyette gayrimenkul belli paylara ayrılır ve her pay sahibinin hakkı oransal olarak belirlenir.

 • Paylı mülkiyet tapu kaydında her mal sahibinin ne kadar payı olduğu belirtilir.

Ortaklar kendi payını üçüncü kişilere belli şartlara göre satabilir. Hisseli Tapu Nedir? Hisseli Tapunun Satışı Nasıl Olur? Gibi sorular genel olarak paylı mülkiyet durumlarında söz konusudur.

 • El birliği ile mülkiyet tapu kaydında ortakların herhangi bir şekilde belirlenmiş payı yoktur hepsi gayrimenkulün tamamına birlikte sahiptir. Bu sebepten dolayı tapu kaydında pay oranları bulunmaz.

Elbirliği İle Mülkiyet Tapusu

Ortaklar belli bir paya sahip olmadığı için gayrimenkul üzerindeki ortaklık payını devredemez. Devir işleminin yapılabilmesi için elbirliği ile mülkiyet tapusunun paylı mülkiyet tapusuna dönüştürülmesi gerekir.

Kanunda belirlenen hallerde elbirliği ile mülkiyet hali kurulabilir, belirlenen hallerden en fazla karşımıza çıkan miras yolu ile geçen gayrimenkuller söz konusudur. Ölen kişinin mirasçıları mülkiyeti ölen kişiye ait olan gayrimenkul üzerinde elbirliği ile malik konumunda olur.

Hisseli Tapunun Satış İşlemi

Hisseli Tapu Nedir? Hisseli Tapunun Satışı Nasıl Olur?  Sorusunun cevabı şu şekildedir;

 • Hisseli tapuda tüm pay sahipleri oybirliği ile gayrimenkulü birlikte devreder.
 • Paylı mülkiyette pay sahiplerinden herhangi biri kendi başına devir işlemini yapabilir.
 • Ortağın payını 3 kişiye satması durumunda diğer paydaşların Şufa hakkı bulunur.
 • Şufa hakkı Türk Medeni kanunundan kaynaklanan ön alım hakkıdır.
 • Diğer ortaklar gayrimenkul payını satın alan üçüncü kişiden kendi üzerlerinde devir işlemini talep edebilir.
 • Mahkemenin verdiği karar ile ortaklar 3. kişiye satış bedeli ve tapu masrafını ödemek zorundadır.
 • Ön alım hakkı hisseli tapuyu riskli bir yatırım haline getirir.
 • Hisseli tapuda ortaklar arasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında paylı mülkiyet halinin sona erdilmesi adına mahkemeye başvuru yapılabilir.
 • Açılan davaya ortaklığın giderilmesi davası ya da izale-i şuyu davası adı verilir.
 • Mahkeme ortaklar arasında paylaştırılması mümkün olmadığı durumlarda satışa karar verir.
 • Satıştan elde edilen gelir hisseleri oranında ortaklara pay edilir.

Gerçek Piyasa Değeri Tespiti

Hisseli gayrimenkulün gerçek piyasa değeri genellikle uyuşmazlıklara neden olur. Ortaklar bu tip durumlarda müzakere sürecinde iken SPK lisansına sahip değerlendirme uzmanlarından piyasa değerinin tespit edilmesi talebinde bulunabilir.

Uzmanlar tarafından hazırlanan ekspertiz raporu piyasa değerini gösteren bir delil olarak mahkemeye sunulabilir.