Hangi Binalara Konut Sigortası Yaptırılabilir?

Hangi Binalara Konut Sigortası Yaptırılabilir?

1999 yılında Gölcük'te yaşanan depremin ardından 2000 yılında doğal afet sigortaları kurumu olan DASK kuruldu. Devlet zorunlu deprem sigortasını yürürlüğe koyarak karşılaşan doğal afetlere karşı binaları sigorta altına alınmasını sağladı. Ancak Zorunlu deprem sigortası doğal afetler sigortaları kurumu tarafından değil yetkilendirilen sigorta şirketleri tarafından gerçekleştirilir. Hangi binalara konut sigortası yaptırılabilir konusunda 6305 sayılı afet sigortaları kanunda açıkça belirtilir. 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu kapsamında olan tapuya kayıtlı özel mülkiyet ve mesken olarak inşa edilen binalar için deprem sigortası zorunlu haldedir.

Çelik Ve Betonarme Binalar

Yaşam alanı olarak inşa edilen her bina için zorunlu deprem sigortası yaptırmak gerekir. DASK, çelik ve betonarme binalar için geçerlidir ahşap, kerpiç ya da diğer malzemelerden inşa edilen binalara konut sigortası yaptırılmaz. Konut sigortası sigorta şirketleri ya da bankalar aracılığı ile yaptırılır, sigortanın yapılabilmesi için kiracı ya da konut sahibinden kimlik bilgisi, konutun açık adresi, bulunduğu kat, brüt metrekare ölçüsü, inşa bedeli ve eşya bedeli gibi bazı belge ve bilgiler talep edilir. Konut sigortasını ev sahipleri yaptırabileceği gibi aynı zamanda kiracılarda yaptırabilir kiracı aynı zamanda eşya sigortası ile tüm eşyalarını güvence altına da alabilir.

Tüm Binalar Konut Sigortası Kapsamında

Kiracı tarafından hırsızlık teminatı ile eşyalar güvence altına alınabilir ya da badana, boya, dekorasyon masrafları teminat altına alınır. Ev sahipleri tarafından yapılan bina sigortasında ise binada meydana gelen zararlar ile eşya sigortası kapsamındaki eşyalar güvence altına alınır. Türkiye'deki neredeyse tüm binalar konut sigortası kapsamı içerisinde yer alır;

 • Devlet tarafından yaptırılan binalar;
 • Kredi ile yaptırılan yaşam alanları;
 • Kat irtifakı tesis edilen binalar;
 • Cins tashihi yapılmayan binalar;
 • Kooperatif evleri için sigorta zorunluluğu bulunur.

Kapsam Dışında Kalan Binalar

Birçok bina zorunlu deprem sigortası kapsamına girse de kapsam dışında kalan binalarda mevcuttur. Belediyelerin denetiminde olmayan köylerdeki binalar deprem sigortasından muaftır ancak bina sahipleri talep ederse zorunlu deprem sigortası yaptırabilir. Aynı zamanda tamamı ile ticaret ya da sanayiye yönelik inşa edilen fabrikalar ve iş hanları da zorunlu olmadan istek kapsamında sigortalanır. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait devlet binaları da deprem sigortasına muaf olan binalardır.

Kapsam Dışında Kalan Durumlar

Tüm bunların yanı sıra içerisinde yaşanmayacak kadar bakımsız ve harap binalarda da sigorta zorunluluğu yoktur. Konut sigortası kapsamı dışında olan durumlar;

 • Ayaklanmalar, savaşlar ya da askeri hareketlerden kaynaklı oluşan zararlar;
 • Nükleer yakıt sebebiyle oluşan radyasyon zararları;
 • Sigortalı eşyaları kendiliğinden oluşan zararları;
 • Devlet tarafından sigortalı binaya uygulanan tasarruf zararları;
 • Binaya sigortalıya da fiilinden sorumlu olduğu kişi tarafından kasten yapılan zararlar;
 • Sigorta kapsamında iken hasar gören bir hasar giderilmeden kullanımına devam edildiği için oluşan tüm zararlardır.

Neden Konut Sigortası Yaptırılır?

Konut sigortası yaptırmak için birçok neden vardır. Bu nedenleri arasında öncelikle bina ve eşyalar da oluşabilecek her türlü zararların sigorta kapsamında karşılanması yer alır. Hırsızlık sonucunda oluşan zararları yine konut sigortası kapsamında karşılamak mı söz konusudur. Sigorta şirketi kendisine göre farklı ek teminatlar oluşturur bunların içerisinde çilingir hizmeti, ücretsiz kombi ve klima bakımı, anlaşmalı tesisatçılardan yararlanma hatta ücretsiz halı yıkama gibi imkanlar da sunulur.

İktisatEvim Konut Sigortası Desteği

Sigorta şirketleri tarafından aynı zamanda konutta meydana gelen riskten kaynaklı olarak boşaltılması halinde ikamet edilecek diğer binanın masrafı karşılanır. İktisatEvim tarafından alım satım işlemlerinde konut sigortası konusunda her türlü destek sağlanır. Kredisiz ve faizsiz ev alma yöntemlerinden olan İktisatEvim, satın alınan evlerin konut sigortası işlemlerini kendi bünyesinde tamamlar.