Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi Hesaplama

Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi Hesaplama

Sadece konaklamak ya da işyeri olarak kullanmak amacıyla gayrimenkul alınmaz. Gayrimenkul en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biridir. Ancak yatırım amaçlı olarak alınan gayrimenkullerin alış tarihi sonrasından satışında geçen süreye kadar vergiye tabidir. Gayrimenkul değer artış kazancı vergisi olarak adlandırılan vergi Gelir Vergisi Kanunu 80 maddesi kapsamında alınır.

5 Yıl Vergiden Muaftır

5 yıl içerisinde yapılan satış işleminde gayrimenkul, değer artış kazancından muaf tutulur. Gayrimenkule herhangi bir bedel ödemeden 5 yıl içerisinde sahip olmak söz konusudur.

Gayrimenkulün alış tarihi tapunun üzerinde yazan tarihtir ancak tapu alınmadan önce evde oturulduğunun kanıtlanması halinde bu tarih baz alınır. Yasa her tapu değişikliğinde 5 yıllık süreci yeniden başlatır, gayrimenkul almadan önce detaylı tüm bilgileri gelir idaresinin 189 numaralı çağrı merkezinden ulaşmak mümkündür.

Vergi Hesaplaması Kolaydır

Gayrimenkul değer artış kazancı vergisi hesaplama oldukça kolay ve basittir. Gayrimenkulün alış değeri enflasyon oranına göre düzenlenir, alış değer ve satış değeri arasındaki fark hesaplanarak enflasyondan bağımsız şekilde gerçek kazanç elde edilir.

Elde edilen kazançtan her yıl devlet tarafından açıklanan istisna tutarı tapu harcı düşürülür. Şayet kredi kullanılarak gayrimenkul alınmışsa satışa kadar ödenen faizlerin toplamı da düşürülür. Bu işlemin ardından vergiye tabi olan tutar hesaplanır.

Vergi Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Vergi tutarına vergi dilimleri uygulanır ve gayrimenkul için ödenecek vergi tutarı hesaplaması gerçekleştirilir. Gayrimenkul değer artış kazancı vergisi hesapla işlemlerini örnekle açıklamak gerekirse;

  • 1 Haziran 2016 tarihinde 200 bin liraya alınan gayrimenkul 1 Mart 2020 tarihinde 400 bin liraya satıldığı baz alınır.
  • Bir önceki ayların fiyat endeksleri birbirine bölünür ve gayrimenkulün alış fiyatı ile çarpılır.
  • Yapılan işlem ile gayrimenkulün güncel bedeli çıkarılır.
  • Evde edilen sonuçtan gayrimenkul değer artış kazancı istisna bedeli de çıkarılır.
  • Satış tarihinde belirtilen yüzde doğrultusunda tutar belirlenir.

Gelir İdaresi Başkanlığı Hesaplama Aracı

Tüm bu hesaplama işlemi ile uğraşmak istemeyenler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan hesaplama aracından da yararlanabilir. Değer artışı kazancı hesaplama aracı ile ödenmesi gereken vergi tutarı kolaylıkla hesaplanır.

Gayrimenkul değer artış kazancı vergisi satılan gayrimenkul 5 yıl geçmediği sürece ödenmez. Ancak 5 yıl içerisinde satış gerçekleşmez ise her yılın Mart ve Temmuz aylarında 2 taksit şeklinde vergi ödemesi gerçekleştirilir.

Vergi ödemesi ve ödeme tarihleri hakkında detaylı bilgi İnternet Vergi Dairesinden ya da 444 0 189 numaralı iletişim merkezinden ulaşmak mümkündür.

Değer Artış Kazancı Ne Demektir?

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde harç ve vergilerin yanı sıra aynı zamanda değer artış kazancı da vergiye tabi tutulur ve bir yükümlülüktür. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre gelir kişinin 1 yıl içerisinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı üzerinden hesaplanır.

Kazanç ve iratlar kapsamında değer artış kazançları da yer almaktadır. Yasal dayanağı Gelir Vergisi Kanunu 80. maddesi ve devamında yapılan düzenlemelerdir. Değer artış kazancı aynı zamanda bir mal ya da bir hakkın elden çıkarılmasından kaynaklı elde edilen kazancı da ifade eder.

İktisap Edilen Gayrimenkul Satışı Vergilendirmesi

Bir bedel karşılığında gayrimenkulün devredilmesi, takas edilmesi, trampa edilmesi, kamulaştırılması, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulması ya da devletleştirilmesi elden çıkarma olarak tanımlanır.

Dikkat edilmesi gereken konu değer artış kazancının sadece bedelli devirlerde söz konusu olmadığıdır. Herhangi bir bedel karşılığında trampa edilmesi de değer artış kazancı olarak gündeme gelir.

2007 yılından sonra çıkarılan güncelleme ile bir gayrimenkulün alım tarihinden itibaren 5 yıllık süreç içerisinde satılması durumunda neden muaf tutulur.

5 yıl içerisinde herhangi bir bedel karşılığında iktisap edilen gayrimenkul satışından kaynaklanan kazanç vergilendirmeye tabi tutulmaz.

Uygulanan Cezai Yaptırım

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde bir bedel karşılığında iktisap edilip edilmediğini dikkat edilmesi önemlidir. Özellikle miras ya da bağış yoluyla elde edilen gayrimenkulün satımından dolayı değer artış kazancı ile birlikte vergilendirme söz konusu değildir.

Herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşmamak için gayrimenkul alım ve satım işlemlerinde hem alıcı hem de satıcı dikkatli olmalıdır. Alış ve satış işlemleri öncesi Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan profesyonel destek almalı ve iktisatevim uzmanlarından yararlanmalıdır.