Ev Satarken Hangi Evraklar Gerekli?

Ev Satarken Hangi Evraklar Gerekli?

Gayrimenkul satış işlemlerini gerçekleştirebilmek için hem alıcının hem de satıcının bazı belgeleri sunması gerekir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapan alıcı ve satıcı tapu devri esnasında gerekli olan belgeleri hazır bulundurulmalıdır. Devir işlemleri için öncelikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi üzerinden randevu talebi oluşturması gerekir. Randevu dışında ayrıca Alo 181 numaralı hattan da randevu talebi alınabilir.

Satış İşlemlerinde Gerekli Evraklar

Gayrimenkulün alıcı ve satıcısının hazır bulundurması gereken evraklar yani ev satarken gerekli olan evraklar şunlardır;

ü Tapu sahibinin hazırlaması gereken evraklar

 • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 • Tapunun aslı ve fotokopisi
 • Belediyeden alınmış emlak vergisi rayiç bedelini belirten belge
 • Gayrimenkulün vergi borcu olmadığını gösteren belediyeden alınan belge
 • Vekil aracılığı ile işlem yapılması durumunda vekaletname
 • Zorunlu deprem sigortası
 • Borcu yoktur belgesi
 • 1 adet son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf

ü Gayrimenkulü alacak olanın hazırlaması gereken evraklar

 • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 • 2 adet son 6 ayda çekilen fotoğraf
 • Vekil tarafından işlem yapılması halinde vekaletname

Tüzel Kişilerde Gerekli Olan Belgeler

İskan belgesi ve ruhsatlı konutların satış işlemlerinde tapu devrinin yapılabilmesi için tapu belgesi en önemli belgedir. Tapu devir teslim işlemlerinde alıcı Türk vatandaşlığından çıkmış ya da yabancı uyruklu birine satış gerçekleştirilmesi halinde diğer ülkenin resmi makamları tarafından verilen kimlik belgesi zorunludur. Ev satarken hangi evraklar gerekli konusunda öncelikle bilinmesi gereken özel kişiler ile tüzel kişileri birbirinden farklı belgeleri hazır bulundurmasıdır. Tüzel kişilerde gerekli olan belgeler ise şunlardır;

 • Sanayi ve Ticaret Odası Müdürlüğü’nden alınan yetki belgesi
 • Şirket imza sirküleri
 • Şirket adına vekil kişinin vekaletname asıl belgesi
 • Rayiç değer belgesi
 • Vergi borcu yoktur yazısıdır.

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabii olan tüzel kişiler ticaret sicil memurluğu tarafından verilen taşınmaza ait satışlarda yetkili ve alışta yetkili olan kişinin kimlik belgesinin ve yetki belgesinin bildirilmesi gerekir.

Devir Teslim Öncesi Tapu Harcı Ödemesi

Ev satarken kullanılan belgeler ile birlikte devir teslim işlemlerinden önce tapu harcının da yatırılması gerekir. Tapu harcı taşınmaz için gösterilen fiyat üzerinden hesaplanır ve hem alıcı hem satıcı tarafından ortak olarak ödenir. Tapu masrafı olarak da adlandırılan tapu harcı beyan edilen satış bedelinin binde 40 şeklinde hesaplanır. Alıcı ve satıcı arasında aksi belirtilmediği takdirde eşit şekilde ödeme gerçekleştirilir. Tapu harcını tapu müdürlüğünün anlaşmalı olduğu bankalara yapmak söz konusudur. Bankalar dışında aynı zamanda Gelir İdaresi Müdürlüğü'nün resmi web sitesi üzerinde bulunan online işlemler sayfasından da ödemeler gerçekleştirilir. Tapu harcı hesaplamalarına göre 200.000 liralık bir beyan ile hem alıcı hem de satıcının 4000 lira tapu harcı bedelinin ödenmesi zorunludur. Bunun dışında satış işlemlerinde döner sermaye bedeli olarak da ücret ödenmektedir. Gerekli olan belgeler konusunda İktisatevim kadrolarınca talep edilen her türlü destek sağlanır.