Emlak Vergisi Hesaplama 2021

Emlak Vergisi Hesaplama 2021

1319 sayılı emlak vergisi kanununa göre ev, bahçe, işyeri  gibi sabit varlıklar ve taşınmazlar için yıllık olarak ödenmesi gereken vergiye emlak vergisi adı verilir. Emlak vergisi sahip olunan taşınmazlar için her yıl düzenli olarak ödenmesi gereken bir vergi türüdür. 

Her gayrimenkulün vergi miktarı farklıdır, emlak değeri ile orantılı olarak vergi miktarı da artar ya da azalır. Hesaplama emlakın çeşidine göre oransal olarak gerçekleşir. 

Emlak Vergisi Muafiyeti

Konut ve arazilerde oran rayiç bedelin yüzde 1'i, işyeri için  yüzde 3 oranındadır. Emlak vergisinde belirleyici olan gayrimenkulün bulunduğu bölgedir, şayet gayrimenkul il ya da büyükşehir sınırları içerisinde ise oran iki katına çıkar. 

Emlak vergisi tüm gayrimenkulleri için geçerlidir ancak vergiden muaf olanlarda mevcuttur;

 • Herhangi bir geliri olmadığını beyan edenler.
 • Yalnızca Sosyal Güvenlik kurumlarından aylık alanlar.
 • Şehit dul ve yetimleri, gaziler, engelliler brüt 200 metrekareyi geçmemek kaydı ile emlak vergisinden muaftır.

Emlak Vergisi Oranları

Emlak vergisi için oranlar emlak vergisi kanununun ilgili maddelerine göre düzenlenir. Düzenlenen oranlar belediyelerde bulunan takdir komisyonu tarafından belirlenen gayrimenkulün emlak vergisi bedeline uygulanır. 

İki taksit halinde ödenen emlak vergisinin ilk taksiti mayıs ayı ikinci taksiti ise kasım ayı sonudur. Emlak vergisi hesaplama işlemleri her yıl uygulanan yeniden değerleme oranına göre yapılır. 

Hesaplama işlemi gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeler tarafından değerlendirilir ve fiyatlandırılır. 

Emlak Vergisi Ödemeleri

Ödemeler doğrudan gayrimenkulün bulunduğu belediye yapılır dolayısıyla gelir idaresinin uygulamaları ya da internet sitesi üzerinden ödeme işlemi gerçekleştirilemez. 
Aynı zamanda belediyelerin özel bir anlaşması bulunmayan bankalarda emlak vergisi ödemesini kabul etmez. Ödemeler sadece belediyelerin anlaşmalı olduğu bankalar ya da belediyelerin internet siteleri ve benzeri üzerinden nakit ya da kredi kartı ile gerçekleşir. 

Halk arasında servet vergisi olarak tanımlanan emlak vergisi taşınmazın özelliklerine bağlı olarak belirlenir. 

Emlak Vergisi 2021 Oranları

Gayrimenkulün türüne bağlı olarak aynı zamanda yapılan hesaplamada taşınmazın resmi değeri de baz alınır. Vergi iki taksit şeklinde ödenebileceği gibi aynı zamanda peşin olarak da ödenir. 

Emlak vergisi hesaplama 2021 yılı itibarıyla olan tutarı ve zam oranı belirlendi. Resmi gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu genel tebliği ile belirlenen zam oranı yüzde 4.55 olarak arttırıldı. 

2020 yılında satın alınan gayrimenkulün emlak vergi ödemesi 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek. 2021 yılı içerisinde satın alınan gayrimenkulün emlak vergisi ödemesi ise satıcıya aittir. 

İllerde Ve Büyükşehirlerde Oranlar

Emlak vergisi hesapla işlemlerinde yapılan hesaplamaya göre değeri 200 bin lira olan bir gayrimenkul için ödenecek emlak vergisi 200 TL, Büyükşehirlerde 400 TL'dir. Değeri 300 bin liranın üzerindeki gayrimenkullerde illerde 300 TL, Büyükşehirlerde ise 600 TL'dir.  

Değeri 400 bin lira olan bir gayrimenkulde ise ödenecek emlak vergisi illerde 400 TL Büyük şehirlerde ise 800 TL'dir. Büyükşehir statüsüne dahil Türkiye’de 30 il yer almaktadır. 

Köylerde Vergi Muafiyeti

Emlak vergisi hesaplamalarında arazi ile  arasında fark bulunmaktadır. Arazi imar uygulaması geçmeyen toprak parçasıdır ise belediyelerin imar uygulaması alanına giren toprak parçasıdır. 

Dolayısı ile emlak vergisi buna göre belirlenir ve ne kadar harç ödeneceği hesaplanır. Emlak vergisi ödemelerinde farklı istisna ve muafiyetler yer almaktadır örneğin tarım arazileri ve köylerde bulunan binalar vergiden muaftır. 

Emlak Vergisi Kanununa göre köylerde vergiden muaf tutulan binalar şunlardır;

 • Köy tüzel kişiliğine ait binalar.
 • Köy birliklerine ait binalar.
 • Soğuk hava depoları.
 • İçmeler ve kaplıcalar.
 • Köylünün ihtiyacını karşılamak için işletilen hamamlar.
 • Çamaşırhaneler.
 • Değirmenler.
 • Köy odaları.

Vergi Müracaatında Gerekli Olan Belgeler

Taşınmaz kültür varlıklarının korunması amacıyla her yıl emlak vergisinin yüzde onu oranında taşınmaz kültür varlıklarından katkı payı alınır. Katkı payının alınmasındaki asıl amaç yatırımlar için finansman sağlamaktır. 

1986 yılından bu yana belediyeler tarafından tahsis edilen emlak vergisi her yıl düzenli olarak ödenmekte yolundadır. Vergi için gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye müracaat edilir. 

Vergiyi ödeyecek olan mükellef belediyeden aldığı formu doldurarak;

 • Tapu fotokopisi
 • Bina kullanma izni fotokopisi
 • Binanın adresini gösteren belge
 • Mükellefin ikametgah adresi
 • Mükellefe ait vergi numarası ile birlikte kimlik numarasını gösteren belge ile müracaat gerçekleştirilir.