Emlak Rayiç Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Emlak Rayiç Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Rayiç bedel bir gayrimenkulün güncel olan alım satım değeridir ve her yıl farklılık gösterir. Bir gayrimenkul satışında ya da alımında fiyat belirlemek için rayiç bedel yöntemine başvurulur. Taşınmazın belirlenen rayiç bedelden daha düşük bir fiyat ile alım ya da satımı söz konusu olmamalıdır. Bu durum karşısında tespit Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Bir gayrimenkulde rayiç bedeli hesaplaması yapabilmek için öncelikle konutun güncel değerlerini belirleyen kriterlerin baz alınması gerekir.

Rayiç Bedel Hesaplaması

Emlak rayiç bedeli hesaplama için gerekli olan;

  • Gayrimenkulün bulunduğu lokasyon
  • Gayrimenkulün şehir merkezine yakınlığı
  • Gayrimenkulün bulunduğu bölgedeki arz-talep dengesi
  • Mahalle ve sokak bilgileri
  • Gayrimenkulü toplu ulaşıma olan mesafesi
  • Gayrimenkulün sosyal alanlara olan mesafesi
  • Gayrimenkulün hastane ya da okul gibi binalar olan uzaklığı
  • Gayrimenkulün manzarası gibi pek çok farklı konu hesaplamada baz alınır.

Emlak Piyasası Şartları Belirler

Rayiç bedeli belirleyen emlak piyasasıdır, belirlenen bedel tespiti defterdarlıklar ya da mal müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir. Rayiç bedel belgesi gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeden alınır.  Diğer kriter Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından yayınlanan asgari ve enflasyona bağlı değerdir. Emlak piyasası şartlarına göre rayiç bedel değeri ile emlak vergisi değeri iki bölümde incelenir.

Piyasa Değerinin Altındadır

Gayrimenkulün en küçük değerinin hesaplandığı ve genel anlamda piyasa değerinin altında olan bedele rayiç bedeli ismi verilir. Gayrimenkul alım satım süreçlerinde gerekli olan rayiç bedel nasıl hesaplanır konusu şu şekilde özetlenebilir. Öncelikle gayrimenkul ile aynı özelliklere sahip 3 farklı konu tespit edilir. Tespit edilen bu konutların rayiç bedelleri toplamı toplam metrekarelerine bölünür. Bu hesaplama ile gayrimenkulün bulunduğu semtte metrekare başına düşen rayiç bedel hesabı yapılır.

Hesaplamada Dikkate Alınan Kriterler

Metrekare başına düşen rayiç bedel, konut metrekaresi ile çarpılır yapılan bu işlem konutun gerçeğe en yakın değerini göstermeye yardımcı olur. Gerçeğe en yakın değer bulunduktan sonra tespit edilen 3 konut ile aradaki farklar ortaya çıkar. Ve en son olarak 10 üzerinden puanlama yapılarak evin asıl rayiç bedeli tespit edilir. Ancak rayiç bedel hesaplama tablosu ile yapılan matematiksel işlemler ile birlikte aynı zamanda ekonomik durum, piyasadaki arz talep, gayrimenkulün şehir merkezine uzaklığı gibi birçok dikkate alınmalıdır.

Bina Yıpranma Payı

Vergi usul kanununda rayiç bedel bir iktisadi kıymetin değerleme gününde ki normal alım satım değeri olarak tanımlanır. Valiliklerin atadığı komisyonlar tarafından belirlenir ve güncel piyasa şartlarında ki en düşük değer olarak değerlendirilir. Emlak ve gayrimenkul için rayiç bedeli belirlemesinde binanın yıpranma payı da göz önüne alınır. İnşaatın tamamlandığı tarih ile satışının yapıldığı tarih arasında 1 yılı aşan sürede rayiç bedelinden %2 yıpranma payı düşer. Emlak rayiç bedeli belediyeler tarafından öğrenilebildiği gibi aynı zamanda e-devlet üzerinden de sorgulanabilir.

İktisatEvim Konut Sahibi Yapıyor

Peşinat zorunluluğu ve vade farkı olmadan aynı zamanda kredisiz ev sahibi olmak isteyenlerin umudu olan iktisatevim hem alıcı hem de satıcı için gayrimenkulün rayiç bedeli tespitini gerçekleştirir. Alan ve satanın hak kaybı yaşamasının önüne geçecek şekilde alım satım işlemlerini gerçekleştirir. İktisatEvim kadroları kendi bütçesine göre belirleyeceği taksit miktarları üzerinden herkesi konut sahibi yapmaya devam ediyor. Vatandaşlar kira öder gibi kendi ekonomik şartlarına göre kolaylıkla ev sahibi oluyor.