DOP Nedir? DOP Oranı Nasıl Hesaplanır?

DOP Nedir? DOP Oranı Nasıl Hesaplanır?

Birçok gayrimenkul sahibinin karşısına çıkan DOP nedir DOP oranı nasıl hesaplanır konusudur.

Açılımı düzenleme ortaklık payı olan DOP yapılan imar uygulamasında dinlenme, güvenlik, ibadethane, ulaşım kültürel ve sosyal faaliyetlerin karşılanması amacıyla park, karakol gibi yapıların inşasına uygun olan yerlerin özel mülkiyetten çıkarılma kamu mülkü haline dönüştürülmesine verilen isimdir.

DOP Kesintisi

DOP kesintisi ile pazar yeri, toplu taşıma durakları, otoparklar, meydanlar, okullar hatta yollar hayata geçiriliyor. Ayrıca kamu kullanımına ayrılan hastane, belediye hizmet alanı, lise, kreş ya da ortaöğretim alanlarına ise KOP adı verilir.

DOP nedir DOP oranı nasıl hesaplanır konusunu daha açıklayıcı şekilde anlatmak gerekirse düzenleme sahası içerisinde belirlenen düzenleme ortaklık payı miktarının kadastro ya da imar parselinin alan içerisindeki genel toplam yüzölçümü adeti oranına denmektedir.

Ortaklık Payı Oranı %40'tır

18. madde uygulama yönetmeliğinin 4/ c maddesinde düzenleme ortaklık payı şu şekilde tanımlanır;

Düzenlemeye tabi tutulan yerlerin düzenlemeden kaynaklı değer artışları karşılığında, düzenleme yüzölçümlerine %40'a kadar düşürülen miktar ile zorunlu hallerde mal sahibinin muvafakati ile tespit edilen karşılığı bedel olarak belirlenir.

Kısacası 18. madde uygulaması sırasında bedelsiz kesilebilecek en yüksek düzenleme ortaklık payı oranı %40'tır. Gerekli olan DOP alanının bölgede az olması halinde gerekli olan alan kadar DOP kesintisi yapılır ve %40'a tamamlanmak zorunda değildir.

Parsel Sınırları Kaldırılır

Düzenleme ortaklık payı DOP nedir DOP oranı nasıl hesaplanır? 

  • Düzenleme alanına giren bölgelerin yüzölçümü toplamlarının imar parsellerinde ayrılan alanların yüzölçümü toplamından çıkarılması işlemi ile hesaplanır.
  • Genel hizmetlere ayrılan yeşil alan, yol, park ve meydan gibi aman düzenlemelerinde daha önceki alanlardan yüzde 40'a kadar düşürülebilir.
  • DOP uygulamasının yapılabilmesi için bölgenin belirlenen genel hizmet alanlarına ihtiyaç duyması gerekir.
  • Düzenleme ortaklık payı uygulaması ile alandaki tüm parsel sınırları kaldırılır.
  • DOP uygulaması ile parsel sınırları tek parsel haline dönüştürülür.

Yasal Dayanağı Bulunmaz

3194 sayılı yasanın 18. maddesine göre kesilebilecek en yüksek düzenleme ortaklık payı oranı %40 tır ancak belirlenen bu oran mutlaka %40 kesilir anlamını taşımaz.

Uygulama alanında kamuya ayrılan bölüm gerekirse en fazla %40 a kadar kesilebilir. Yüzde 25 oranında bir kesintinin yeterli olması halinde uygulayıcı kurumların daha fazla düzenleme ortaklık payı kesme keyfiyeti bulunmaz.

Aynı zamanda hesaplanan düzenleme ortaklık payı oranı %40 altında olduğunda oranın %40’a tamamlanması şartı ile belediye adına  üretilmesinin de herhangi bir yasal dayanağı bulunmaz.

DOP Hesabı

Normal şartlar altında düzenleme ortaklık payı miktarı, düzenleme sahası içerisindeki imar parsellerinin ya da kadastronun toplam yüzölçümü miktarına oranıdır.

Katılım kütlesinin alanı K 400.000 m2, dağıtım kütlesi alanı D 320.000 m2 olduğunda DOP hesabı şu şekilde gerçekleşir;

 DOP= K-D yani

 400.000- 320.000 =  80.000 metrekare

 DOPO = KAA/K yani

 80.000 /  200.000 = 0.40 (yüzde 40)