İktisatEvim, kuruluş aşamasında hem içinde bulunduğu toplumun değerlerini kendi varoluş felsefesi ile birleştirdi hem de iş dünyasındaki misyonu gereği bunun üzerine yeni ve yüksek ticari değerler inşa etti. Toplum hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak ekonomik faaliyetlerini yürüten ve bu hassasiyetlere uygun yenilikçi çözümler geliştiren İktisatEvim, faizsiz, kredisiz ve peşinatsız ev, işyeri gibi gayrimenkuller ile araba sahibi olabilmeyi, bireylerin ve ailelerin tercih ettiği bir sistemle, iktisatlı iştirak modelleriyle kolaylaştırdı. Bunu yaparken de “Birlikte başarmayı ve birlikte kazanmayı” ilke edindi.

Bunun yanı sıra İktisatEvim’in varoluşsal değerleri arasında, her bir başlığın İktisatEvim çalışanlarınca özümsendiği şu kavramlar yer aldı;

•     Şeffaflık
•     Dürüstlük
•     Bilgi
•     Güvenilirlik
•     İştirakçi Odaklı Yaklaşımlar
•     Etik
•     Adalet
•     İnsana ve Doğaya Saygı
•     Proaktivite
•     Verimlilik
•     Vizyoner Kimlik
•     Sürdürülebilirlik