DASK Poliçesi Nasıl Sorgulanır?

DASK Poliçesi Nasıl Sorgulanır?

DASK zorunlu deprem sigortası binaların depremde meydana gelen maddi zararını karşılama amacı ile uygulanan sistemdir, sistemdeki amaç hayatın deprem öncesinde ki temel standartlarında devam edebilmesidir. Sistem içerisinde ödenebilir seviyedeki primleri ile tüm konutlar depreme karşı güvence altına alınır. Risk paylaşımı sağlanır, deprem hasarları oluşan mali yükümlülük sigorta yolu ile uluslararası reasürans ile sermaye piyasalarına dağıtır.

DASK Zorunludur

Devletin depremden kaynaklanan mali yükünü azaltır bu nedenden dolayı vatandaşa yansıyan ek vergilerin önlenmesi sağlanır. DASK sigorta sistemi sağlıklı ve güvenilir binaların üretimini teşvik eden bir araç olarak kullanılır. Depremin hasarlarının karşılanabilmesi için uzun vadeli kaynak birikiminin teminini gerçekleştirir ve toplum içerisinde sosyal dayanışma ile sigorta bilincinin gelişmesine katkı sağlar. Deprem kuşağı içerisinde yer alan Türkiye'de zorunlu deprem sigortası devlet tarafından şart olarak belirlenmiş durumdadır.

Sigorta Şirketleri Yapar

DASK poliçesi yaptırmayan vatandaşlar 2001 yılından itibaren oluşan zararlar için mevzuat kapsamında hak iddiasında bulunamaz. Aynı zamanda zorunlu deprem sigortası olmayan binaların kamu kurum ve kuruluşlarında tapu tescil işlemleri başta olmak üzere hiçbir işlemleri gerçekleştirilmez. 2012 yılında getirilen yeni bir uygulama ile konutlarda elektrik ve su aboneliğinin oluşturulabilmesi için DASK poliçesi beyan edilmesi zorunlu hale getirildi. DASK poliçesi sigorta şirketleri tarafından yapılır, sigorta metrekare birim ücreti doğal afet sigortaları kurumu tarafından belirlenir.

DASK Prim Bedeli

Sigorta poliçe bedeli her şirket için farklılık gösterir genel olarak zorunlu deprem poliçesi prim tutarın da belirleyici olan;

 • Binanın bulunduğu deprem riski bölgesi
 • Binanın yapı tarzı
 • Meskenin brüt yüzölçümüdür.

Bunlar dikkate alınarak yapılan tespit doğrultusunda primler her yıl için peşin olarak ödenir. Yalnız 1 yıllığına yapılan DASK poliçeleri her yıl yenilenir.

DASK Kapsamında Yer Alan

DASK poliçesinin düzenlenebilmesi için öncelikle konutun tapu kaydı şartı aranır. Ancak bağımsız tapusu olmayan konutların sigortası da, sigorta yaptıranın beyanına dayanarak arazi tapu bilgileri ile yapılabilir. DASK ile deprem nedeniyle meydana gelen tsunami, yangın, infilak ben yer kaymasının neden olacağı maddi zararlar poliçede belirtilen limitler içerisinde nakit olarak karşılanır. Bina kısmi ya da tamamı ile zarar görse de teminat altındadır, bina ile birlikte aynı zamanda;

 • Ana Duvarlar
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
 • Temeller
 • Bahçe ve istinat duvarları
 • Tavan ve tabanlar
 • Merdiven, asansör ve koridorlar
 • Sahanlıklar
 • Çatılar ve bacalar teminat kapsamı içerisinde yer alır.

DASK Kapsamına Alınmayan

Zorunlu deprem sigortası bazı zararları teminat kapsamı dışında bırakır. Teminat kapsamı dışında kalan;

 • Enkaz kaldırma masrafları
 • İş durması
 • Kar kaybı
 • Kira mahrumiyeti
 • Alternatif ikametgah ya da işyeri masrafı
 • Mali sorumluluklar ile benzeri şekilde ileri sürülen tüm dolaylı zararlar
 • Taşınır mal, eşya ve benzerleri
 • Bedenin zarar görmesi ya da vefat
 • Deprem dışında binanın kusurlu yapısı nedeniyle oluşan zararlardır.

DASK Poliçe Sorgulama

Binanın DASK poliçesi olup olmadığını ya da devam edip etmediğini öğrenmek DASK poliçesi nasıl sorgulanır? sorusunun cevaplanması için DASK poliçe sorgulama işleminin gerçekleştirilmesi gerekir. DASK poliçesi nasıl sorgulanır sorusunun cevabını arayanlar poliçe sorgulama işlemlerini e-devlet uygulaması ile yapılabilir, bunun için www.turkiye.gov.tr/dask-police-sorgulama adresine girmek gerekir. Ayrıca zorunlu deprem sigortası DASK poliçesi sorgulama işlemlerini dask.gov.tr resmi internet sitesinden de yapmak söz konusudur. Yüzbinlerce insanı kredisiz ve faizsiz, taksitle ev sahibi yapan İktisatEvim gayrimenkul alım satım işlemlerinde gerekli olan DASK zorunlu deprem sigortası işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirir. Alanında uzman personel, alıcı ve satıcı için önemli olan güven unsurunu İnşa ederek alım satım işlemlerini hayata geçirir.