DASK İle Konut Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

DASK İle Konut Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yaşam alanları ya da konutları öngörülmeyen risklerden korumak için yapılması gereken sigorta sistemidir. Zorunlu ya da isteğe bağlı olan sigortalar binaları farklı felaketlere ve hasarlara karşı güvence altına almaya olanak sağlar. Bu çerçeve kapsamındaki güvence konut sigortası ve DASK ile sağlanır. İki farklı sigorta türü olan konut sigortası ve zorunlu deprem sigortası olan DASK genellikle birbiriyle karıştırılır.

Ortak Nokta Konutu Güvence Altına Almaktır

Her iki sigortanın tek ortak noktası konutu güvence altına almaktır. Ancak konut sigortası poliçesi ile zorunlu deprem sigortası poliçesi arasında farklar vardır. Konut sigortası isteğe bağlıdır ve ev ile birlikte içerisindeki eşyaları yangın, su baskını, hırsızlık gibi beklenmeyen risklere karşı güvence altına alan bir sigorta türüdür. DASK ile konut sigortası arasındaki farklar nelerdir sorusunu cevaplamadan önce iki sigorta türü hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Konut sigortasının amacı karşılaşılacak felaketlerde hasarı en aza indirmektir bunun için sigorta şirketleri sundukları konut sigortası paketleri ile birçok riske karşı teminat sağlar.

Konut Sigortası İsteğe Bağlıdır

Sigortanın kapsamı poliçede belirlenen teminatlara ve limitlere göre değişir, poliçe içerisine tüm binayı sigorta ettirerek gaz, elektrik ve su tesisatlarında kapsama dahil edebilir ya da ev eşyalarını güvence altına alınabilir. Ev eşyalarını poliçe teminatına ilave etmek yangın ve su basması gibi binanın zarar görmediği ancak eşyaların hasar gördüğü durumlarda zararı en aza indirmeye destek olur. Konut sigortası kapsamına aynı zamanda konuttan meydana gelen hasardan dolayı kira kaybı yaşanması, izolasyon nedeniyle zarar görmesi kiracının evde zararı uğraması gibi teminatlarda ilave edilebilir.

DASK Zorunludur

Konut sigortasını yaptırabilmek için ev sahibi olmak mecburiyeti yoktur. Kiracılarda sigorta işlemleri yaptırarak evin içerisinde bulunan eşyalarını koruma altına alırlar. Konutlarda güvence ve koruma sağlayan bir başka sigorta türü zorunlu deprem sigortası yani bilinen adı ile DASK'tır. 1999 yılında yaşanan Marmara depreminden sonra kanunlaşan zorunlu deprem sigortası neredeyse tüm binalar için şart haline gelmiştir. Sigorta deprem ve depremin neden olduğu yer kayması, yangın, tsunami ve infilak nedeniyle konutun maddi zararını karşılar. Kısmen ya da tamamen ile hasar gören bina zorunlu deprem sigortası ile güvence altındadır.

Dask Kapsamı

Uğranan maddi zarar nakit olarak karşılanır ve poliçede tanımlı limitler dahilinde koruma sağlar. Deprem sigortası kapsamı içerisinde;

 • Temeller
 • Ana duvarlar
 • Bağımsız bölümlere ayıran ortak duvarlar
 • Tavanlar ve tabanlar
 • Asansör
 • Merdivenler
 • Çatı
 • Bacalar gibi bölümler yer alır.

Aralarındaki Farklar

Konut sigortası ile zorunlu deprem sigortası arasında birçok açıdan farklılık vardır. DASK devlet tarafından sağlanan ve yaptırılması zorunlu olan sigorta türüdür. Konut sigortası ise isteğe bağlı olarak yaptırılan bir sigorta türüdür.

 • Zorunlu deprem sigortasında sigortalı olan tapu sahibidir konut sigortasında tapu sahibi ya da kiracı tarafından sigorta yaptırılabilir.
 • Kiracı tarafından yaptırılan konut sigortası yalnızca eşyaları koruma altına alır.
 • İki sigorta arasındaki fark, DASK yalnızca depremi ve depreme karşı koruma sağlarken konut sigortası poliçe kapsamında bulunan tüm risklere karşı güvence sağlar.
 • Konut sigortasının kapsamı deprem sigortasına göre çok daha geniştir.
 • Konut sigortası kapsamı içerisinde deprem sigorta poliçesine dahil edilebilir.
 • Deprem sonrası meydana gelen hasar DASK poliçe limitini aştığında konut sigortası devreye girer.
 • Zarar poliçede belirlenen limitten fazla olduğunda DASK tarafından fazla olan bölüm karşılanmaz.

Güvenli Ev Alma Yöntemi

Türkiye'nin en güvenilir ev alma yöntemlerinden biri olan İktisatEvim her türlü alım satım işlemlerinde konut sigortası ve zorunlu deprem sigortası konularında hem alıcıya hem de satıcıya gerekli görülen desteği sağlar.