Cebri İcra Nedir?

Cebri İcra Nedir?

İcra kavramları arasında yer alan Cebri icra nedir ve türleri nelerdir insanlar tarafından merak edilir. Sözlük anlamı zorla yerine getirme olan cebri icra kavramı borçlunun borcunu ödememesi halinde hukuki şartlar altında devlet iradesi kullanılarak tahsilinin yapılmasına verilen isimdir.

Kanunlara dayanarak tamamen yasal olarak cebri icra yolu ile işlem gerçekleştirilir. Hukuki olmayan bir yol ile hiçbir alacaklı borcunu zor kullanarak alamaz.

İcra Daireleri Yetkilidir

Cebri icra işlemi kamu kurumları tarafından yapılır, devletin yetkilendirdiği icra daireleri ve icra memurlarıdır. Hukuki açıdan

 • Cüzi takip
 • Külli takip olmak üzere 2 çeşide ayrılır.

Cebri icra nedir dendiğinde işlemin nasıl yapıldığı konusu da araştırılmaktadır.  Borçludan birden fazla kişinin alacağı bulunuyorsa yalnız biri borcunu almak için hacze gidebilir.

Çıkarılan takip sonucu satılan maldan elde edilen kazanç hacze giden alacaklıya verilir. Yapılan bu işleme cüzi takip adı verilir, bu durumda her alacaklı şahsi olarak kendi takibini oluşturmalıdır.

Malların Bir Kısmına Haciz

Birden fazla alacaklının olması halinde diğer bir durumda kişi takibe alınarak, haciz sonrası tüm alacaklıların durumdan yararlanmasına külli takip denmektedir. Cüzi icra işleminde malların bir kısmına el konulurken külli icra işleminde borçlunun tüm mal varlığına el konulur.

Tüm vatandaşlar için uygulanabilir bir durum olan cebri icra teriminin anlamını öğrendikten sonra külli icranın da ne olduğunu bilmek önemlidir. Küllü icra yalnızca ticari durumu söz konusu olan kısacası tüccarlar için uygulanan icra türüdür.

Küllü icra sürecinde bir alacaklının dava açması halinde diğer tüm alacaklılar davanın sonucuna göre tahsilat yapabilir.

İşlem Süreci

Cebri icra işleminin yapılabilmesi için bir alacaklı ve bir borçlunun olması gerekir. İşlem süreci şu şekilde işler;

 • Öncelikle borçlunun borcunu ödememesi şartına bakılır.
 • Alacaklı mahkemeye başvuruda bulunur.
 • Mahkemeye başvuru olmadığı sürece cebri icra süreci başlatılamaz.
 • Mahkemeden çıkan karara göre işlem başlatılır.
 • Takip talebi sonrasında haciz ya da rehin alınan paranın dönüştürülmesi işlemi gerçekleştirilir.
 • Cebri icra sonucunda borçlu 10 gün içerisinde borcunu ve çıkan masrafları ödemek ile yükümlüdür.
 • Mal beyanında bulunması zorunludur.
 • Borçlu duruma itiraz etme hakkına sahiptir.
 • Borca itiraz işlemini kararın çıkmasından sonraki 10 gün içerisinde yapmalıdır.
 • Süreç içerisinde itiraz yapılmaması halinde hakkı geçerli sayılmaz.
 • Mal beyanında bulunulmaması ya da itiraz edilmemesi halinde borçlunun hapse girmesi söz konusudur.

Temel Eşyaları Dokunulamaz

Cebri icra nedir cevabının ardından insanların merak ettiği işlem esnasında tüm malların haciz edilip edilmeyeceği konusudur. Cebri icra işlemi yapılırken borçlunun yaşamını devam ettireceği temel eşyalarına dokunulamaz ya da maaşının tamamı alınamaz.

Alacaklı sadece taşınmaz mallar ile araçlara el koyabilir ve maaşının 1/4'ünü alabilir. Taşınmaz mallar ve araçlar satılarak borç tahsili gerçekleştirilir, süreç içerisinde yapılan tüm masraflar satış işleminden tahsil edilir.