Ahzu Kabza Nedir?

Ahzu Kabza Nedir?

Avukat vekâletnamelerinde sıklıkla görülen terimlerden olan Ahzu Kabza Nedir? Birçok insan tarafından merak edilmektedir.

Bedeli tahsil etme anlamına gelen ahzu kabza kelimesi genellikle avukat vekâletnamelerinde müvekkil tarafından avukata verilen yetki olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı özel kişilerin de vekâletname ile ahzu kabza yetkisi vermesi söz konusudur.

Adli Makamlarda Geçerlidir

Yetkiye sahip olanlar vekâletini aldıkları insanlar adına mahkeme kalemlerinden ya da icra müdürlüklerinden para veya diğer parasal hakları alabilme yetkisine sahiptir. Sonuç olarak ahzu kabza yetkisi yalnızca resmi açıdan adli makamlarda geçerlidir.

Kamu ya da özel bankalarda bulunan hesapların çekilmesi anlamında yetki verilemez. Bankalardaki paraların çekilmesi aşamasında yatırılan ödeme kamulaştırma bedeli ya da ortaklığın giderilmesi kaynaklı olduğunda yetki hile para çekilebilir.

Ahzu Kapsa Yetkisinin İçeriği

Ahzu Kabza Nedir? Sorusu ile birlikte yetkinin gerekli olduğu durumlarda insanlar tarafından merak edilmektedir. Ahzu kapsa yetkisinin verildiği kişi;

  • Vekâletini aldığı kişi adına resmi kurumlarda para işlemlerini gerçekleştirir.
  • Resmi makamlardan tahsil edilen ödemeleri alır.
  • Para ödemesi yapılacak kurumda üçüncü şahsın yetki sahipliği teyit edilmelidir.
  • Yetki vekâletname ile düzenlenir.
  • Vekâletname noter tarafından düzenlenir ve içeriğinde kesinlikle ahzu kapsa yetkisi konu edilir.
  • Yetkili kişi vekâletini aldığı adliyedeki mahkeme kalemlerinde parasal işlemleri gerçekleştirir.
  • İcra ve iflas müdürlüklerinde ödemeleri çekme ve para yatırma hakkına sahiptir.
  • Mahkeme dosyalarına fazladan yatırılan harçların iadesi de yetki ile kullanılır.

Kimler Ahzu Kabza Yetkisi Verebilir?

Avukat vekâletnamelerinde sıklıkla görülen terimlerden olan Ahzu Kabza Nedir? Sorusu dışında aynı zamanda yetkiyi kimlerin verebileceği de merak edilir.  Avukata ahzu kabza yetkisini verebilecek olan kurumlar ya da şahıslardır.

Yetki bir şahsın adına tahsil edilecek bedeli kapsadığı gibi aynı zamanda bir şirket adına da tahsil edilecek ödemelerde avukata vekâlet verir.

Her iki durumda da avukat yetkiye sahiptir ancak vekâletnamede yetki belirtilmemişse avukatın şirket ya da şahıs adına tahsil etme yetkisi yoktur. Dolayısı ile avukata vekâlet verirken ahzu kapsa yetkisi kesinlikle belirtilmelidir.

Ahzu Kabza Yetkisinin Riski Var Mıdır?

Avukat vekâletnamelerinde sıklıkla görülen terimlerden olan ahzu kabza ile alakalı hükümler yasalarda net olarak belirtilir. Aksi bir durum karşısında yapılan işlemler kanunen mümkün değildir.

Önemli bir yetki olan ahzu kabza sadece avukatlara verildiği takdirde risk barındırmaz çünkü avukatlık özel bir kanuna tabi olan ve sorumluluklar taşıyan meslektir. Buna rağmen yetkiyi doğru kullanmayan avukat, bağlı bulunduğu Baro cezası da dâhil olmak üzere hem de cezai soruşturma yaşaması söz konusudur.

Vekaletnamede Belirtilmelidir

Yapılan tahsilatı müvekkile ödemekle sorumlu olan avukat aynı zamanda işlemler ile ilgili bilgileri paylaşmak durumundadır.

Vekâletnamede ahzu kabza yetkisi yazılmamış olmasına rağmen Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü görüşüne göre yetki avukata verilmiş sayılır. Bundan dolayı ahzu kabza yetkisi verilmeden avukata vekâletname verilmesi halinde açıkça yetkinin verilmediği belirtilmelidir.