KAMUOYUNA DUYURU

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 02.07.2021 tarihli ve 31529 Mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 01.07.2021 tarihli ve 9647 sayılı kararıyla 6361 sayılı Kanununun Geçici 7’nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında; İktisatEvim Gayrimenkul AŞ’nin tasfiyesine karar verilmiştir.

7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18’inci maddesi ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun (6361 sayılı Kanun) 50/A maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yapılan değişiklikler kapsamında Fon Kurulunun 28.07.2021 tarihli kararıyla tasfiye komisyonları oluşturulmuş olup, tasfiye işlemleri bu komisyon tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecektir.


6361 sayılı Kanun’un 50/A maddesinde yer alan;

“Bu madde kapsamında tasfiyesine karar verilen şirketlerde müşterilerin sözleşmelerde yer alan finansman kullanma hakları uygulanmaz.”

hükmü gereğince herhangi bir tahsisat yapılmayacaktır.

Diğer taraftan;

  • Tasarruf birikimi ödemesi yapan (henüz teslimat almamış/tahsisat yapılmamış müşterilerin) sözleşmeden kaynaklanan taksit ödemeleri durdurulmuş olup, bu kişilerin daha sonra Tasfiye Komisyonu tarafından yapılacak duyurular ile alacaklarını tasfiye komisyonuna bildirmeye çağırılacakları,
  • Finansman döneminde olan (teslimat alan) müşterilerin taksitli borçlarını sözleşme koşullarına uygun şekilde ve düzenli olarak, sadece şirketin aşağıda belirtilen banka hesap numaralarına ödemelerinin gerektiği, aksi takdirde yasal takibe maruz kalabilecekleri

kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TASFİYE KOMİSYONU

 

Borç ödemesi için kullanılacak TASFİYE HALİNDE İKTİSATEVİM GAYRİMENKUL AŞ’ye ait banka hesap numaraları:

HESAP ADI:TASFİYE HALİNDE İKTİSATEVİM GAYRİMENKUL AŞ

Banka Adı

Şube

Hesap No

İban

ALBARAKA

ÇAKMAK / İSTANBUL

8265589

TR82 0020 3000 0826 5589 0000 02

KUVEYTTURK

ALTUNİZADE ŞUBESİ

97089304

TR54 0020 5000 0970 8930 4000 01

QNB FİNANS

TÜMSAN / İKİTELLİ

96594711

TR78 0011 1000 0000 0096 5947 11

VAKIF KATILIM

HASANPAŞA ŞUBESİ

498799-1

TR66 0021 0000 0004 9879 9000 01

YAPI KREDİ

MALTEPE / İSTANBUL

63984888

TR70 0006 7010 0000 0063 9848 88

ZİRAAT KATILIM

ÜSKÜDAR / İSTANBUL

8-756893-1

TR50 0020 9000 0075 6893 0000 01

info@iktisatevim.com.tr

444 00 14

SIKÇA SORULAN SORULAR 

Tasfiye Edilen Tasarruf Finansman Şirketleri Sıkça Sorulan Sorular